ขลุ่ยเพียงออเป็นเครื่องดนตรีไทยชนิดหนึ่ง  ลักษณะนามเรียกว่า เลาทำให้เกิดเสียงโดยการเป่า   มีเสียงหวานไพเราะ พกพาง่าย  ราคามีตั้งแต่ราคาถูกจนถึงราคาแพงตามแต่วัสดุที่ใช้ทำ