วันสิ่งแวดล้อมโลก

K_Aoad
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก

วันสิ่งแวดล้อมโลก(5 มิถุนายน)ปีนี้ ทางโรงเรียนห้างฉัตรวิทยาได้จัดกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝกขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินตามแนวทาง พระราชดำริ

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฺDum Dang Newsความเห็น (0)