ติดตามความก้าวหน้า KM-การเงินและพัสดุ ม.ขอนแก่น

KM-การเงินและพัสดุ
ม.ขอนแก่น จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการด้านการจัดการความรู้KM ด้านการเงินและพัสดุ วันที่ 13 มิย.49 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม SMEs ชั้น 6 อาคารศูนย์วิชาการ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ การเงินและพัสดุทุกท่านเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน หากท่านใดมีข้อมูล/เทคนิค/วิธีการใหม่ๆ ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมประชุม ขอความกรุณานำมาด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มงานอำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการความเห็น (5)

aung
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

จากการจัดประชุมครั้งนี้ ในฐานะผู้ประสานงานมีความรู้สึกยินดีแทนมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่บุคลากรด้านการเงินและพัสดุ มีความกระตือรือร้น(กระหาย)ที่จะมีเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเห็นได้จาก กลุ่มพัสดุ ต้องการสร้างเครือข่ายผ่าน Blog โดยส่งตัวแทนทำหนังสือถึงผู้ประสานงานให้จัดอบรมการเขียนBlog ให้ ซึ่งผู้ประสานงานก็ไม่ขัดข้องยินดีประสานงาน และขณะนี้ได้เตรียมห้องประชุม และได้ทำหนังสือขออนุมัติถึงท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรเรียบร้อยแล้ว (รอการอนุมัติ)คงไม่นานเกินรอ.. สำหรับสรุปการประชุม ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ โปรดรอติดตาม....

ขอแจ้งข่าวดี สำหรับเจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ ท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ได้อนุมัติหลักสูตรอบรมการเขียนBlog สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุการเงินเรียบร้อยแล้ว จัดอบรมวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2549 จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 30 คน รุ่นที่ 5 อบรม เวลา 09.00 - 12.00 น. จำนวน 30 คน รุ่นที่ 6 อบรม เวลา 13.00 - 16.00 น. จำนวน 30 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารศูนย์วิชาการ สนใจรีบตอบยืนยันด่วน หมดเขตวันที่ 30 มิ.ย.49

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณมากครับ
เขียนเมื่อ 

     ขอชื่นชมและแสดงความยินดีไปยัง CoP การเงินและพัสดุ มข.ด้วยนะครับ (ฝากผ่านพี่เอื้องฟ้าไปด้วยละกัน)

aung
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณขจิต และคุณชายขอบ ที่คอยให้กำลังใจ