ธรรมหรรษา
รศ.ดร. พระมหา หรรษา นิธิบุณยากร

รักแท้นั้นไซร้อยู่ใกล์แค่ใจเรา       นักพูด นักคิด และนักปฏิบัติการด้านความรักหลายท่านในอดีตจนถึงปัจจุบัน  มักจะตั้งข้อสังเกตว่า "วัยรุ่นมักจะมอบและทุ่มเทความรักให้แก่เพื่อนมากกว่าคุณพ่อคุณแม่"  แท้ที่จริงแล้ว  วัยรุ่นรักเพื่อนมากกว่ารักพ่อและแม่หรือ?  หรือว่า วัยรุ่นไ่ม่ได้รักเพื่อนของตัวเอง แต่เขากำลังนำเพื่อนมาสนองตอบต่อความรักที่ตัวเองกำลังเรียกร้องและค้นหา

       อย่างไรก็ดี พระพุทธเจ้าตรัสว่า "ความรักเสมอด้วยตนย่อมไม่มี" หมายความว่า ไม่มีใครหรอกที่จะรักคนอื่นมากกว่าการรักตัวเอง ฉะนั้น การที่ใครสักคนฆ่าตัวตายคือการที่เขาไม่ต้องที่จะให้ตัวเองต้องทุกข์ทรมานกับอดีตที่เลว ร้าย และไม่ต้องการให้ตัวเองต้องจมปลักอยู่กับความเจ็บปวด และการเลือกฆ่าตัวตายคือการเลือกที่จะหนี หรือไปเจอ และแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าหรืออนาคตที่ดีกว่าให้แก่ตัวเองความจริงแล้ว

       จากการทำวิจัยเรื่อง "การฆ่าตัวตาย" และสัมภาษณ์ผู้หญิงที่ตัดสินฆ่าตัวแต่ไม่ตาย ได้พบคำตอบที่น่าสนใจข้อหนึ่งว่า "การที่ตัดสินใจฆ่าตัวตาย" ไม่ได้เกิดจากการที่เธอไม่รักตัวเอง  สิ่งที่น่าสนใจก็คือ เพราะเธอรักตัวเองมากที่สุดเธอจึงต้องฆ่าตัวตาย

       แล้วเราควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความรักอย่างไร? จึงจะพบทางรอดในอนาคต เมื่อหันกลับมาพิจารณา "ความรัก" สรุปโดยหลักใหญ่ใจความในบริบทนี้มี  ๒ ประการ คือ

      (๑) รักเทียม  คือ ความรักที่เราต้องเอาเขามาทำให้เรามีความสุข  แม้ว่าเขาจะทุกข์ทรมานจากการนำเขามาเพียงใดก็ตาม (สิเนหา) เป็นความรักแบบมีเงือนไข และเต็มไปด้วยพรมแดน เคียดแค้นยามไม่สมหวังในรัก  พระุพุทธเจ้้าตรัสเรียกรักประเภทนี้ว่า "ความเศร้าโศก และความกลัว ย่อมเกิดจากความรัก (ไม่ว่าจะเป็นสิ่งหรือคนที่เรารัก)  หากเราหลุดพ้นจากความรักประเภทนี้แล้ว ความเศร้าโศก และความกลัวจะหาได้จากที่ไหน" ฉะนั้น รักในบริบทแรก จึงได้รับการประเมินว่า "ความรักคือความทุกข์"

      (๒) รักแท้ คือ ความรักที่เราต้องการจะทำให้เขามีความสุข คำว่า "เขา" ในที่นี้ หมายถึงใครก็ได้ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ และตายในโลกนี้ ความรักแบบนี้ เราเรียกว่า "เมตตา" เป็นความรักสากล (Universal  Love) ที่ไม่มีเงื่อนไข (Uncondition) อิสระ (Freedom) ที่ปราศจากคาดหวัง (Expectation) ไม่เรียกร้องรักตอบ  รักในความหมายนี้ จึงได้รับการตีค่าว่า "ความรักคือความสุขแท้ มิใช่สุขเทียม"  หากทุกคนขยายพื้นที่ของความรักเช่นนี้ออกไปมากเพียงใด  ครอบครัว สังคม และโลกก็จะได้รับไออุ่นจากความรักประเภทนี้เีพียงนั้น ฉะนั้น "โลกของเราจะอยู่รอดได้ ก็เพราะความรัก"

      แท้ที่จริง "ความรัก" เป็นคำกลางๆ  "ไม่ดี หรือเลวร้าย"  แต่การที่เราต้องร้องไห้ หรือเสียใจ จนนำไปสู่การตัดสินใจฆ่าตัวตายเพื่อประชดรัก หรือผิดหวังในความรัก ก็เพราะเราเข้าไปเกี่ยวข้อง หรือมีท่าทีที่ไม่ถูกต้องต่อความรัก  แต่เมื่อใดก็ตาม เรายิ้มให้กับความรัก และเข้าไปสัมพันธ์กับความรักประดุจดัง "กัลยาณมิตร" รวมไปถึงการมองความรักอย่างเข้าใจ และมีปัญญา เมื่อนั้น ความรักก็จะมอบ "ความเข้าใจ" "ปัญญา" และ "กัลยาณมิตร" ตอบแทนต่อเราเช่นกัน

      การที่จะแสวงหาความรักจึงไม่ใช่เรื่องยาก เพราะความรักที่แท้จริงซ่อนตัวและนอนนิ่งอยู่ภายในใจของเรา เราสามารถสร้างให้มีขึ้นภายในใจของเรา เป็นความรักที่ไร้เงื่อนไข ไร้ทุกข์ ไร้เสียงร้องให้ และไร้น้ำตาอันเกิดจากการสูญเสีย

      หากเราจะมีรักสักครั้ง  ทำไมความรักที่ใครสักคนจะมอบให้แก่กันและกัน จึงต้องคลอเคล้าด้วยน้ำตา  หรือว่าการจะมีรักสักครั้ง จะต้องลงทุนแลกมาด้วย "น้ำตา" ทำไมเราต้องวิ่งไปหาสิ่งภายนอกมาทำให้เรารู้สึกว่า "เรามีรัก" เพื่อให้รัก "เติมเต็มให้กับชีวิตของเรา" การวิ่งหาความรักเช่นนี้ เราจะตอบตัวเองได้ไหม กี่ปี กี่เดือน เราจึงจะค้นพบรักแท้ แต่ใครจะรู้ว่า แท้ที่จริงแล้ว  "รักแท้นั้นไซร์อยู่ใกล้แค่ใจเรา"

หมายเลขบันทึก: 336358เขียนเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2010 00:39 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 22:25 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (24)
 • นมัสการพระคุณเจ้า
 • ความรักมีหลายมุมมอง
 • บางครั้งความรักเหมือนผงชูรสที่มาปรุงแต่งให้ชีวิตมีรสชาติเพิ่มมากขึ้น
 • หากวันใดที่ความรักจืดชืดความสุขก็ลดลงเป็นธรรมดา
 • แต่ถ้าจะให้ดีก็รักตัวเองให้มากๆดีกว่าคะเพราะรักแท้อยู่ใกล้แค่ใจเรา...

คุณครู

* ขอบใจที่แวะมาเติมเต็ม

* ความรัก "เหมือนผงชูรสมาปรุงแต่ง" ที่ครูกล่าวถึง อาจจะต้องระัวัง

* เพราะุถ้าใส่ผงชูรสมาก แม่อาตมาบอกว่า "หัวจะล้า้นไว"

* ถ้าอย่างนั้น น่าจะเหมือน "ผงซักฝอก" หรือเปล่า

* เพราะทำให้ใจของเราสะอาดมากยิ่งขึ้น ในทุกๆ ครั้งที่เราได้สัมผัสกับรักแท้

* เจริญพร

นมัสการพระอาจารย์ธรรมหรรษา

ความรัก จะต้องไม่คิดเป็นเจ้าของเขา ต้องให้อิสระต่อกัน จะอยู่กันยืดยาวค่ะ

นมัสการหลวงน้า

หนูไม่ได้เข้าเน็ตหลายวัน  เพิ่งจะได้ลงบันทึกใหม่เมื่อวานนี้ค่ะ  วันนี้ที่บ้านทาสีบ้าน

รอช่างมาจากบ้านนอกค่ะจ่ายแค่ ๑๕๐๐ บาท คุณครูบอกจะจ่ายเพิ่มอีก ๕๐๐ บาทเป็น ๒๐๐๐ บาท เพราะเห็นใจเขา

แต่ช่างที่ในเมืองเขาเรียก ๑๔๐๐๐ บาท เฉพาะค่าแรงเท่านั้นนะคะ 

หนูไม่เข้าใจความแตกต่างของคนโลภมาก คนจิตใจไม่ดี

วันแห่งความรัก คุณครูบอกว่าขอให้มีทุกวัน  สำหรับวันนี้เพียงแต่รู้ประวัติความเป็นมาและให้รู้ว่าสังคมเขาทำอะไรกันบ้าง

หนูเห็นทีวี  มีหญิงสาวไปซื้อกุหลาบราคาดอกละหลายพันบาท  หนูว่าทีวีไม่ควรเสนอข่าวแบบนี้ค่ะ เป็นเหตุจูงใจไม่ดี

นมัสการค่ะพระคุณเจ้า

 • อ่านแล้วก็คิดได้หลากหลาย
 • ความรักที่คนเราพูดถึงกันมักจะเป็นความรักที่มอบให้ผู้อื่น โดยมองข้ามความรักตนเองไปเลยทำให้เกิดการทำร้ายตัวเองด้วยวิธีการฆ่าตัวตาย
 • ท่านกล่าวถึง "ผงซักฟอก" ที่ใช้ซักผ้าเพราะจิตของมนุษย์ที่แท้เปรียบเสมือนผ้าขาว แต่ด้วยต้องเผชิญกับความหลากหลายของโลกภายนอกจึงทำให้จิตมัวหมองด้วยกิเลส ก็ต้องขยันซัก...ทุกคนต้องขยันซักจิตตนเอง.."ผ้าแห่งใจ"

 

แวะมาเรียนรู้ความรักจากพระอาจารย์ขอรับ

โยมแก้ว

 • ประสบการณ์ วัน และเวลาทำให้พวกเราเข้าใจว่า "รักแท้คือความอิสระ ไ่ม่ึยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เรารัก" เพราะเมื่อใดที่เรายึด เมื่อนั่นเราจะรู้สึกว่าขาดความอิสระ หรือเบาสบาย
 • เด็กที่รักตุ๊กตามาก จะกอดรักตุ๊กตาแน่นมากยิ่งขึ้น เมื่อกอดแน่น สิ่งที่จะตามมือคือความอัดอัดขัดใจ
 • ความไ่ม่สบายใจ ไม่สบายใจ ก็จะเกิดตามมาอย่างเห็นได้ชัด

 • หากตุ๊กตาคือความหมายของความรักตามที่เด็กเข้าใจ เราจะพบว่า ตุ๊กตาไม่ได้ทำให้เด็กสบายสุขใจ หรือสบายใจเลย
 • ถามว่า วันนั้นเด็กรู้ไหม  อาจจะไม่รู้และเข้าใจ แต่เมื่อเด็กมีประสบการณ์ เรียนรู้ และเข้าใจ เด็กจะพบว่า บางครั้งความสุขอาจจะเกิดขึ้นเ่ช่นกัน หากเราไม่กอดรัดฟัดเหวี่ยงเจ้าตุ๊กตาตัวนั้น เพียงเื่พื่อที่จะเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ
 • อนุโมทนาขอบคุณโยมแก้ว

หลวงพี่ธรรมฐิต

ขอบใจมากที่แวะมาเยี่ยมเยียนครับ รออ่านบทความดีจากหลวงพี่นะครับ

ครูนก

 • ขอบคุณสำหรับ "ผ้าแห่งใจ" ที่หยิบยื่นให้แก่ตัวเองและพวกเรา
 • เจริญพร

หนูนัท

 • ครูคิมบอกหลวงน้าว่า "หนูนัทจะเข้ามาเขียนอะไรที่โกทูโนอาทิตย์ละวัน" เพราะกำลังเตรียมตัวเรียนแห่งใหม่
 • ขอให้หนูนัทโชคดีกับการเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้น
 • ดีใจที่หนูนัทเข้าใจว่า จริงๆ แล้ว ความรักมีอยู่ทุกวินาที และทุกลมหายใจ มิใช่รอให้ถึงวันแห่งความรักเื่มื่อใด เราจึงค่อยมี หรือค่อยเริ่มต้น
 • ส่วนเรื่อง "สี" สีก็คือสี อย่าให้สีใดๆ มาฉาบทาให้หัวใจของหนูนัทแปดเปื้อนไปด้วยอารมณ์แห่งความขุ่นมัว
 • เจริญพรหนูนัท

กราบนมัสการพระคุณเจ้า

มาอ่านเรื่องดีๆของความรักด้วยคนค่ะ

 

 

นมัสการพระคุณเจ้า

...รักแท้นั้นไซร์ อยู่ใกล้ใจเรา...

..สั้นๆ แต่มีความหมายเจ้าค่ะ...

นมัสการครับ ในฐานะพุทธศาสนิกชน พุทธดำรัส "ความรักเสมอด้วยตนย่อมไม่มี" จึงเห็นว่าเราควรมีหาวิธีรักตคนเองให้ถูกทางและดีที่สุดครับ ถ้ารักตนเอง ก็ต้องหาทางเป็นอิสระจากความรัก(ของตน)นั้นครับ

ขอร่วมกระแสวันแห่งความรัก ผ่านทางภาพนี้ครับ  http://gotoknow.org/blog/poldejw/336418 วาดหลังจากไปเห็นและสัมผัสกับแม่น้ำคงคาที่ศักดิ์สิทธิ์มาครับ

นมัสการครับ

กราบนมัสการพระอาจารย์

      เมื่อก่อนต้องยอมรับว่าไม่ค่อยเข้าใจความรักเท่าที่ควร  ยังคงเป็นความรักแบบแรก

"รักเทียม"  ปัจจุบันคิดว่าได้เรียนรู้มากขึ้น เข้าใจมากขึ้น  มีสติมากขึ้น  โตขึ้นด้วยมั้งคะ

แต่จะเป็นรักแท้  ที่แท้จริงๆได้ไหม...แต่รู้สึกว่าความสุข ความรัก  หาได้ง่ายขึ้น

อยู่กับเรา  อยู่กับวิธีคิดของเราเอง....

    ขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ให้กระจ่างในรักเพิ่มขึ้น...กราบนมัสการ ^_^

โยมมนัญญา/โยมปิ่นธิดา

อนุโมทนาขอบใจที่ได้กรุณาแวะมาเยี่ยมเยียน หวังว่า เราจะได้มีโอกาสแบ่งปันสิ่งดีๆ ในโอกาสต่อไป

เจริญพร

นมัสการครับ

รักแท้ อยู่ใกล้ตัวเรา นี้เอ ทำไมเราต้องแสวงหารักมาเติมใจให้ตนเอง

รักแท้ คือ พ่อ แม่ ฉัน

ขอบคุณที่นำสิ่งดีๆมาฝาก

โยมเทียนน้อย

 • แม้รักเทียมจะดูไ่ม่ค่อยดีนักในสายตาของใครต่อใคร
 • แต่เราก็ต้องขอบคุณรักเทียมที่ทำให้เราได้ทราบว่า "รักแท้คืออะไร"
 • ไม่มีรักเทียม ไม่มีรักแท้ ไม่มีรักแท้ ไม่มีรักเทียม
 • เจริญพร

ท่านทูต

 • เห็นด้วยว่า "เราต้องพยายามค้นหาความรักที่ซ่อนอยู่ภายในใจของเราให้พบ"
 • เมื่อใดที่เราพบ เราจะรู้ว่า รักแท้นั้น มีคุณค่ามากมายเพียงใด
 • อนุโมทนา
 • นมัสการพระคุณเจ้า
 • วันนี้มาร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับ รักแท้เป็นความรักที่ยั่งยืนและยาวนานค่ะ
 • เหมือนความรักของพระอรหันต์ที่บ้าน พ่อและแม่ค่ะ
 • ท่านรักเราโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน รักที่เสียสละ รักที่ให้เพียงอย่างเดียว
 • หวังแค่เราถึงฝั่งและประสบความสำเร็จค่ะ
 • รักอมตะนิรันดร์กาลค่ะ
 • ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ สำหรับข้อคิดที่ทรงคุณค่าในจิตใจ
 • รับกับเทศกาลแห่งความรัก
 • รักโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหรือเรียกว่ารักบริสุทธิ์นั่นเอง
 • กะว่าวันนี้จะอยู่กับพระอรหันต์ที่บ้านค่ะ
 • ศรัทธาในสั่งสอนและคำแนะนำค่ะ กราบนมัสการ

เจริญพรคุณครู Nina

 • ขอบคุณที่ครูแวะมาทักทายและแลกเปลี่ยนมุมมองดีๆ
 • พ่อแม่คือพรหมของลูก ที่สร้าง สอน ส่ง เสริม และเสียมาตลอดชีวิต แล้วแต่บริบท
 • อนุโมทนาสำหรับการใช้โอกาสนี้ อยู่กับท่าน และิคิดว่า คงไม่ใช่วันนี้เพียงวันเดียวที่ลูกสาวคนนี้อยู่เคียงข้างพ่อแม่  แต่จะเป็นตลอดปีตลอดไป
 • เจริญพร

นมัสการพระคุณเจ้า ผศ ดร พระมหาหรรษา นิธิบุณยากร

ความรักในทางธรรมจึงเป็นความรักที่งดงามขอรับ คนเราหากรักตนเองไม่เป็น ก็ยากที่จะรักคนอื่นได้เช่นกัน

นมัสการครับ

ชอบภาพเด็กกอดตุ๊กตา พร้อมกับแววตาที่ดูเหมือนว่า กลัวใครจะมา "แย่ง" ของรักของหวงไปจากอก

นมัสการครับ

ท่านผอ.พรชัย

 • หาศัพท์ให้อาตมาได้คิดต่ออีกแล้ว
 • รักทางโลก กับ รักทางธรรม
 • รักทางโลก จะถูกโลกธรรมครอบงำ คือ ลาภ เสื่อมลาภ ยศ เสื่อมยศ สุข ทุกข์ สรรเสริญ และนินทา
 • รักทางธรรม จะถูกธรรมครอบ และรักษา  เรารักธรรม ธรรมย่อมรักษา เรารักษาธรรม ธรรมย่อมรักษาเรา
 • เจริญพร

โยมพิืัทักษ์

 • คำกล่าวของโยมที่ว่า "ชอบภาพเด็กกอดตุ๊กตา พร้อมกับแววตาที่ดูเหมือนว่า กลัวใครจะมา "แย่ง" ของรักของหวงไปจากอก"
 • ทำให้อาตมาได้สามารถเขียนบันทึกได้อีกหนึ่งบันทึก
 • http://gotoknow.org/blog/true-love/336604
 • ขอบใจโยมมาก
 • เจริญพร
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี