เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลกในอนาคต

เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลกในอนาคต

          ในอดีตเราคงจะไม่เคยชินกับคำว่า  เทคโนโลยี เท่าไหร่นัก    ยิ่งคำว่า สารสนเทศ ด้วยแล้ว  ยิ่งจะไม่มีใครนึกถึงเลย  แต่จริงๆแล้วนั้น   เทคโนโลยีและสารสนเทศ  เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราอย่างยิ่ง  ยิ่งในยุคประจุบันด้วยแล้ว  ยิ่งเกี่ยวข้องกับทุกบุคคล  ทั้งทางตรงและทางอ้อม  และยิ่งจะมีบทบาทมากขึ้นอีกด้วยและยังเกี่ยวข้องกับคนทุกชั้นทุกระดับ  และนับวัน ก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกมากมาย         คำว่า เทคโนโลยี นั้นหมายถึง  สิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น  อุปกรณ์ , เครื่องมือ , เครื่องจักร , วัสดุ หรือ แม้กระทั่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งของที่จับต้องได้ เช่น กระบวนการต่าง ๆ  สิ่งประดิษฐ์โบราณ เช่น ล้อเกวียน นั้นก็นับเป็นเทคโนโลยี  เทคโนโลยีเป็นความรู้ของมนุษย์ ณ ปัจจุบัน ในการนำเอาทรัพยากรมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ  ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จะเกิดขึ้นเมื่อความรู้ทางเทคนิคของเราเพิ่มขึ้น  ส่วนคำว่า สารสนเทศ ก็หมายถึง  เทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึงครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง  แปลง จัดเก็บ และประมวลผล เมื่อรวมคำทั้ง2 เข้าด้วยกัน ก็จะหมายถึงเทคโนโลยีสำหรับ การประมวลผลสารสนเทศ  ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง , แปลง , จัดเก็บ , ประมวลผล , และค้นคืนสารสนเทศ   เมื่อรู้ความหมายกันแล้ว หลายๆคนก็คงจะนึกออกแล้วว่ามันมีลักษณะอย่างไรในตอนนี้ แต่สำหรับอนาคตนั้นก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเดาได้อีกเช่นกัน เพราะสิ่งที่เราคิดว่าจะเป็นไปไม่ได้  ยังเป็นได้มาแล้ว จะเป็นไรไปถ้าหากว่า ในอนาคตเราจะมีหุ่นยนต์ซักตัวไว้เป็นเพื่อนเล่น  หรืออาจจะมียานขนาดเล็กในการขับไปไหนมาไหนแทนการใช่รถยนต์       ปัจจุบัน ได้มีการทดลองมากมายโดยเป็นการนำเอาเทคโนโลยีเก่ามาประยุกค์หรือนำมาพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด  และยังมีการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ  มาเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้ยิ่งขึ้นไปอีกด้วย เราจะสามารถสังเกตจากสิ่งที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ   โทรศัพท์มือถือ ยุคแรกมันจะมีขนาดใหญ่ มีลูกเล่นไม่มาก หน้าจอมีสีขาว-ดำ  แต่ถ้าเรานำมาเปรียบเทียบกับปัจจุบันนี้  เราก็พบกับความแตกต่างได้อย่างชัดเจน ทั้งมีโปรแกรมมากขึ้น หน้าจอแสดงผลเป็นสี สามารถใช้จัดเก็บข้อมูลต่างๆได้ เป็นต้น และในอนาคตนี้ เราอาจจะมีโทรศัพท์มือถือที่ใช้ทำงานแทนคอมพิวเตอร์แต่มีขนาดที่เล็กเท่าฝ่ามือ และมีน้ำหนักไม่ถึง 1 กรัม ก็เป็นไปได้         ในอนาคตจะเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้ได้ อาจจะมีสิ่งประดิษฐ์ที่เรานึกไม่ถึงเกิดขึ้นมา  แต่ปัจจุบันคือสิ่งที่เราจะต้องทำให้ดีที่สุด เราจึงควรจะติดตามข่าวสารเพื่อนำมาประยุกใช้และจะได้ไม่ตกยุกค์ไปในที่สุด โดยเราจะต้องรู้จักการปรับตัวให้ได้ภายในสังคมนี้ เพื่อที่จะได้อยู่ได้กับการเปลี่ยนแปลงที่พร้อมจะเกิดทุกยุกค์ทุกสมัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วริยา ชอบงามความเห็น (0)