การรวมกันของเทคโนโลยีสานสนเทศ

มารู้จักการรวมกันของเทคโนโลยีสานสนเทศกัน + /-+

                           องค์ประกอบของระบบสารสนเทศซึ่งเป็นระบบสนับสนุนการบริหารงาน การจัดการ และการปฏิบัติการของบุคคล ไม่ว่าจะป็นระดับบุคคล ระดับกลุ่ม หรือ ระดับองค์การ ไม่ใช่มีเพียงเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ยังมีองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของระบบอีก รวม 5 องค์ประกอบ ซึ่งจะขาดองค์ประกอบใดไม่ได้ แสดงองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ คือ

1.)ฮาร์ดแวร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์

 2.)ซอฟต์แวร์ หรือ ชุดคำสั่ง

3.)ข้อมูล

4.)บุคลากร

5.)ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วริยา ชอบงามความเห็น (0)