GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การรวมกันของเทคโนโลยีสานสนเทศ

มารู้จักการรวมกันของเทคโนโลยีสานสนเทศกัน + /-+

                           องค์ประกอบของระบบสารสนเทศซึ่งเป็นระบบสนับสนุนการบริหารงาน การจัดการ และการปฏิบัติการของบุคคล ไม่ว่าจะป็นระดับบุคคล ระดับกลุ่ม หรือ ระดับองค์การ ไม่ใช่มีเพียงเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ยังมีองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของระบบอีก รวม 5 องค์ประกอบ ซึ่งจะขาดองค์ประกอบใดไม่ได้ แสดงองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ คือ

1.)ฮาร์ดแวร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์

 2.)ซอฟต์แวร์ หรือ ชุดคำสั่ง

3.)ข้อมูล

4.)บุคลากร

5.)ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): httpgotoknow.orgblogwariyapost
หมายเลขบันทึก: 33613
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)