งานบุญที่ มช. ทอดผ้าป่าสามัคคี และสมโภชพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


พระพุทธทศพลชินราชและพระพุทธพิงคนคราภิมงคลพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     งานบุญวันนี้  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี และสมโภชพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อจัดหาทุนสำหรับการบูรณปิดทององค์พระพุทธทศพลชินราชและพระพุทธพิงคนคราภิมงคลพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปรับปรุงสถานที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูป  โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จากคณะ สถาบัน สำนัก และองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธี  ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานครับ

 

ภูมิทัศน์หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

องค์ผ้าป่าของคณะ สถาบัน สำนัก

 พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย "พระพุทธทศพลชินราช"

พระพุทธทศพลชินราช (องค์หลัง)

           ปีพุทธศักราช 2528 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดให้มีการฉลอง 20 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.บุณย์ นิลเกษ ได้ร่วมหารือกับศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประยุทธ ฐิตสุต อธิการบดีในขณะนั้น เพื่อขออนุญาตจัดหาพระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 60 นิ้ว มาประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นอนุสรณ์การเฉลิมฉลอง 20 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี เงื่อนไขว่าจะต้องมิให้มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และขออนุญาตประดิษฐานองค์พระที่ศาลาธรรม

          เมื่อได้รับอนุญาตจากอธิการบดีแล้ว ประมาณเดือนมิถุนายน ดร.บุณย์ นิลเกษ ได้มีโอกาสไปประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับสภาสังคมสงเคราะห์ที่วัดเบญจมบพิตรฯ กรุงเทพฯ จึงได้มีโอกาสพบองค์พระซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าห้องประชุมใหญ่ แต่เดิมองค์พระยังมิได้มีการปิดทองเพียงแต่ขัดทอง เท่านั้น ซึ่งมีความสง่างามมาก ดร.บุณย์ นิลเกษ จึงหาโอกาสเข้านมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระพุทธิวงศ์มุนี เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรฯ เพื่อขออัญเชิญองค์พระมาประดิษฐานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยให้เหตุผลว่า เพื่อเป็นอนุสรณ์ 20 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยซึ่งมิเคยมีมาในอดีตและจะประดิษฐานองค์พระไว้ที่ศาลาธรรมด้วย พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระพุทธิวงศ์มุนีจึงให้ดร.บุณย์ นิลเกษ กลับมาประสานกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อทำหนังสือยืนยันอีกครั้ง

          สำหรับเจ้าภาพหล่อองค์พระ คือ นายแพทย์หมิง สุดสาคร และครอบครัว ได้ทำพิธีหล่อองค์พระตามพิธีหลวงอย่างสมบูรณ์แบบ ในวันวิสาขบูชา และรอเวลาที่จะนำองค์พระลงเรือไป ชิคาโก เมื่อพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพุทธิวงศ์มุนีแจ้งความประสงค์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แก่นายแพทย์หมิงแล้ว นายแพทย์หมิงจึงได้เดินทางมาดูศาลาธรรมซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์พระด้วย ตนเอง และมีความพึงพอใจมาก ในขณะเดียวกันพระเดชพระคุณพระพุทธชินวงศ์ก็ได้มาดูสถานที่ประดิษฐานองค์พระด้วย เมื่อครั้งมาปฏิบัติศาสนกิจที่จังหวัดเชียงใหม่ และได้ดำริให้ปิดทององค์พระทั้งองค์ 

          ในที่สุด คณะผู้อัญเชิญองค์พระ นำโดย ดร.บุณย์ นิลเกษ ก็ได้อัญเชิญองค์พระมาถึงวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 28 ธันวาคม พุทธศักราช 2528 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จัดให้มีขบวนแห่ต้อนรับอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จนถึงเวลา 14.09 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประยุทธ ฐิตสุต เป็นประธานจุดธูปเทียนกล่าวอัญเชิญองค์พระขึ้นสู่รถยนต์บุษบก เพื่อนำขบวนออกจากวัด พระสิงห์วรมหาวิหาร ผ่านประตูช้างเผือกและมุ่งตรงสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก

          ดร.บุณย์ นิลเกษ ได้บรรยายเหตุการณ์ในระหว่างการเคลื่อนขบวนองค์พระจาก วัดพระสิงห์มายังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไว้อย่างน่าสนใจ ว่า "ในขบวนแห่องค์พระประกอบด้วยขบวนกลองสั้น กลองยาว และช่างฟ้อน จากคณะศรัทธาวัดต่างๆ ขบวนได้เคลื่อนออกจากวัดพระสิงห์ท่ามกลางฝนที่ตกอย่างหนัก บริเวณรอบองค์พระมีลมพัดกระโชกแรงจนทำให้สัปทนที่กางให้องค์พระหักทันที ที่บริเวณประตูช้างเผือก และมีเสียงตะโกนท่ามกลางกระแสลมที่แรงว่า "หลวงพ่อชินราชอยากดูเมืองเชียงใหม่เอาสัปทนทิ้งเสีย" จนกระทั่งเวลา 17.00 น. โดยประมาณ ขบวนแห่ก็มาถึงประตูมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อถึงเชิงบันไดศาลาธรรมขบวนฆ้อง กลองและช่างฟ้อน หยุดแห่ ฝนที่ตก โปรยปรายมาตลอดทาง ได้ตกกระหน่ำอย่างแรงอีกครั้ง เจ้าหน้าที่อัญเชิญองค์พระลงจากรถยนต์บุษบก นำโดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชัยโรจน์ เด่นอุดม ขณะนั้นฝนยังคงตกอย่างหนักทุกคนต้องเข้าไปหลบฝนในศาลาธรรม ทำให้ศาลาธรรมเล็กไปถนัดตา อัญเชิญองค์พระครั้งนั้นมีเรื่องน่าตื่นเต้น คือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายยกองค์พระทั้งคณะได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะยกองค์พระขึ้นศาลาธรรมแต่ก็ไม่สำเร็จ แม้ว่าจะได้เตรียมรถยกไว้แล้วก็ตาม แต่เห็นว่าเป็นการไม่สมควรที่จะทำเช่นนั้น หลวงพ่อพระเทพสารเวที (ขันธ์) จากวัดเจดีย์หลวงจึงมีบัญชาให้นำขันดอกไม้ ธูป เทียนและพระเกศไปอาราธนาอัญเชิญองค์อาราธนาอัญเชิญขึ้นศาลาธรรม จึงสามารถยกองค์พระและอัญเชิญขึ้นฐานชุกชีโดยสะดวก

          หลังจากอัญเชิญองค์พระขึ้นสู่ศาลาธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประยุทธ ฐิตสุต อธิการบดีได้นำพระเกศขึ้นถวาย (วางไว้บนเศียรองค์พระตามเดิม) จากนั้น พระสงฆ์ 108 รูป เจริญชัยมงคลคาถาและสวดพุทธชยมงคล (พาหุง) ถวายจนจบพร้อมกับฝนที่หยุดตกในทันที หลังจากเสร็จพิธีสงฆ์ จึงเป็นการมอบสิ่งของที่ระลึกแก่คณะช่างฟ้อน และขบวนแห่จากวัดต่างๆ"

          ปีพุทธศักราช 2529 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทำหนังสือทูลเกล้าฯขอพระราชทาน พระนาม เป็น "พระพุทธทศพลชินราช" เพื่อให้เป็นเกียรติมงคลแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในปี พุทธศักราช 2530 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์อาวุธ ศรีสุกรี อธิการบดีในขณะนั้น ได้จัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีร่วมกับคณะสงฆ์และประชาชนชาวเชียงใหม่ เพื่อก่อสร้าง "หอพระพุทธ" ให้เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธทศพลชินราชสืบไป

 

พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย "พระพุทธพิงคนคราภิมงคล"

พระพุทธพิงคนคราภิมงคล (องค์หน้า)

           ในวาระอันเป็นมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในปี 2539 และในโอกาสที่เมืองเชียงใหม่มีอายุครบ 700 ปี มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พิจารณาเห็นสมควรที่คณาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกคนจะได้น้อมรำลึกถึงโอกาสอันเป็นมหามงคลจึงได้พร้อมใจกันดำเนินการจัดสร้างวัตถุมงคลที่ระลึกขึ้น โดยกำหนดเป็นโครงการสร้าง พระพุทธรูปศิลปล้านนา เหรียญพระครูบาศรีวิไชย รูปหล่อลอยองค์พระครูบาศรีวิไชย และแผ่นปั๊มนูนต่ำพระครูบาศรีวิไชยแบบห่มคลุม เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นที่สักการะบูชา

          ในการจัดสร้างวัตถุมงคลที่ระลึกครั้งนี้ ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่ได้ทรงพระราชทานนามพระพุทธรูปที่จัดสร้างว่า "พระพุทธพิงคนคราภิมงคล" เพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีพิธีเททอง ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ

พระพุทธลักษณะของพระพุทธพิงคนคราภิมงคล

1. เป็นพระพุทธรูปแบบ "ศิลปล้านนา"

2. องค์พระสร้างด้วยเนื้อโลหะผสม ลงรักปิดทอง ล่องชาด

3. องค์พระจากฐานถึงปลายพระเกศยาว 24 เซนติเมตร มีขนาดหน้าตักกว้าง 5 นิ้ว

4. ฐานพระพุทธรูป เป็นฐาน 8 เหลี่ยม รอบวงกว้าง 54 เซนติเมตร สูง 5 เซนติเมตร ทำด้วยเงินกะไหล่ทอง ลายประดับลักษณะล้านนา

5. องค์พระพุทธรูปทรงเครื่องศิราภรณ์ทำด้วยทองคำ ทรงสังวาลย์นพเก้าเบื้องบนกั้นฉัตรทองคำ 5 ชั้น ระย้าประดับเพชรแท้ 9 เม็ด ทับทิมแท้ 11 เม็ด

6. มีพระนามย่อสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก "ญ.ส.ส." ทำด้วยทองคำประดับด้านหน้าฐานพระ

7. มีตราสัญลักษณ์ปีกาญจนาภิเษก ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี เป็นทองคำลงยาประดับด้านหน้าฐานพระ

8. ด้านหลังพระพุทธรูปจะสลักชื่อ "พระพุทธพิงคนคราภิมงคล" ทำด้วยทองคำซึ่งได้รับ พระราชทานนามจากองค์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและมีการสลักสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรูปช้างด้วยทองคำ

ที่มา http://library.cmu.ac.th/pinmala/trait.php

หมายเลขบันทึก: 335142เขียนเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2010 22:16 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 22:23 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (21)

ขอบคุณครับ คิดถึง เชียงใหม่จัง

สวัสดีค่ะคุณไข่..ขอบพระคุณค่ะที่บอกบุญต้องขอร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะ ก่อนอื่นต้องขออนุโมทนาสาธุ...สาธุ...สาธุ

ฝากมาให้ดูค่ะ กำลังอวดดอกสวยนะคะ

 

สวัสดีครับคุณบีเวอร์

ขอบคุณมากครับที่แวะมาทักทาย

ช่วงนี้เชียงใหม่อากาศยังหนาวอยู่ครับ

สวัสดีครับคุณครูrinda

พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยมีมานานแล้วครับ

สวัสดีค่ะ

  • ขอขอบคุณสำหรับเรื่องเล่าน่าสนใจค่ะ
  • ขออนุโมทนาค่ะ

ขอบคุณครับคุณแดง

ดอกไม้สวยมาก ๆ ครับ

ขอบคุณครับkrutoiting อนุโมทนาสาธุครับ

ได้ความรู้เยอะเลยค่ะ งานนี้ไม่ได้ไปร่วมด้วย พี่วสุถ่ายภาพมาให้สองภาพเอง...ทำไมน้อยจัง ^^อ้าว คุณไข่ยังไม่ได้ภาพหมูหมู่ด้วยใช่ไหมคะ พรุ่งนี้จะเมลให้นะคะ

สาธุค่ะ องค์พระงามจริงค่ะ

หวัดดีค่ะ

d.com/content/my.id/16567/Glitter-�ѹ���.htm' target='_blank'><img src='http://www.dek-d.com/contentimg/na_2/va44.gif' border='0' /></a>

ขอบคุณครับพี่ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี พี่วสุรีบไปประชุมต่อครับ

สวัสดีครับครูNew.ครูบันเทิงสุขสันต์วันวาเลนไทน์ครับ

ครับคุณใบบุญพระงามทั้งสององค์ครับ

สวัสดครับคุณวรรณา สุขสันต์วันแห่งความรักและทุก ๆ วันครับ

ขอบคุณครับพี่เขี้ยวมนัญญา ~ natachoei ( หน้าตาเฉย)

น้องปุ๊กลุ๊กหายดียังครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี