จับประเด็น

เทคนิคการจับประเด็น

    วันนี้เครื่อข่ายนักวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดอบรมเกี่ยวกับการจับประเด็น ที่ใช้สำหรับกระบวนการวิจัย โดยเชิญวิทยากรจากเสมสิกขาลัย มาร่วมเป็นวิทยากร ณ บ้านกลางสวน อ.อัมพวา  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก Node อยุธยา พี่เลี้ยงนักวิจัยจากเทคโนลาดกระบัง นักวิจัยท้องถิ่น การอมรมจะใช้เวลา 3 วัน ซึ่งคงจะทำให้นักวิจัยและพี่เลี้ยงได้นำไปใช้ในการทำงานต่อไป 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงครามความเห็น (0)