เพื่อการรวบรวมบันทึกและรูปถ่ายแห่งความทรงจำเนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระเจ้าอยู่หัว

ทีมงานขอแนะนำให้ท่านช่วยใส่ "ป้าย" คำว่า

**** (แต่ละคำเว้นวรรคแยกกัน)

ลงใน บันทึก รูปถ่าย คำถาม และ อื่นๆ ที่เกี่ยวกับวโรกาสนี้ด้วยคะ

ขอบคุณมากคะ