เขียนเนื้อเพลงเรือ เพลงพวงมาลัย

 ให้เด็กนำไปแสดง

เพลงเรือ  ชาย

เอ่อ เออ เอิง เอย ฮ้า ไฮ้ เชี้ยบ เชี้ยบ

พี่ลงเรือ ลำยาว หมายสาว กลางน้ำ       สองมือพี่ นี้กำ(ฮ้า..) ด้ามพาย (ไฮ้)

ด้ามพาย ของพี่ อันนี้ ไม่ใช่นิด             สองมือกำ ไม่มิด (ฮ้า..) ทั้งขวาซ้าย(ไฮ้)

พายก็ยาก เต็มที พี่นี้ อึดอัด                 ต้องพายงัด พายงัด (ฮ้า..) จนตาลาย(ไฮ้)

อยากชวน นวลเนื้อ มาพายเรือ ลำนี้       ลองมาใช้ พายพี่ (ฮ้า..) สักทีไหม(ไฮ้)

เรือน้อง คมขำ ก็ลำ ใหญ่โต                เชิญมาพาย เรือโชว์ (ฮ้า..) กับพี่ชาย(ไฮ้)

ช่วยกันพาย ช่วยกันจ้ำ ลอยลำ นาวา     ให้ก้าวล้ำ นำหน้า (ฮ้า..) สู่จุดหมาย(ไฮ้)

น้องจับ พี่จับ บังคับ ใบพาย                 ถึงแล้วก็ สบาย ใจเอย

(รับ) ถึงแล้วก็ สบาย ใจเอย                น้องจับ พี่จับ บังคับ ใบพาย พี่จับ พี่จับ บังคับ ใบพายถึงแล้วก็สบาย ถึงแล้วก็สบาย สบายใจเอย ฮ้า ไฮ้ เชี้ยบ เชี้ยบ

 

เพลงเรือ หญิง แก้

เอ่อ เออ เอิง เอย ฮ้า ไฮ้ เชี้ยบ เชี้ยบ

พายเรือ ลำน้อย ล่องลอย กลางน้ำ         แสนรำคาญ น้ำคำ(ฮ้า) ผู้ชาย (ไฮ้)

คุยนัก คุยหนา คุยว่าพาย ไม่เล็ก           โถแค่พาย เด็กเด็ก(ฮ้า) น่าอับอาย(ไฮ้)

เห็นพาย ของพี่ อันนี้นึก สงสาร             สู้พายเด็ก อนุบาล(ฮ้า) ยังไม่ได้(ไฮ้)

ด้ามโค้ง ปลายคด น่าสลด หดหู่            แถมยังสั้น จุ๊ดจู๋ (ฮ้า) ทู่ตรงปลาย(ไฮ้)

รูปพาย อย่างนี้ เห็นที พายไม่ทน           พายนิด ก็นั่งบ่น(ฮ้า) ทนไม่ไหว(ไฮ้)

จะมา ชวนน้อง ให้ลองใช้ พายพี่            ให้น้องใช้ ฟรีฟรี (ฮ้า) ไม่สนใจ(ไฮ้)

เบื่อคน คุยโว โม้กัน เกินไป                  นี่มันเป็น นิสัย ชายเอย

(รับ) นี่มันเป็น นิสัย ชายเอย             เบื่อคน คุยโว โม้กัน เกินไป คุยโว คุยโว โม้กัน เกินไปนี่มันเป็น นิสัย นี่มันเป็น นิสัย นิสัย ชายเอย ฮ้า ไฮ้ เชี้ยบ เชี้ยบ

 

 เพลงพวงมาลัย (ชาย)

เอ่อ ระเหย ลอยมา                                ขอเอ่ย วาจา ทักทาย(ลูกคู่รับ)

สาวรุ่น แม่คุณ คนดี                               พี่หนุ่ม บางลี่ มีน้ำใจ

พี่มี ของฝาก มาจาก สุพรรณ                    ให้เจ้า แจ่มจันทร์ รับไว้

แห้วดี จากศรีประจันต์                            สาลี่ สุพรรณ ของเอกชัย

ปลาม้า โอชา น่ำหม่ำ                             หมูหยอง ปลาหมำ บางลี่ดีหลาย

ปลาสลิด ปลาช่อน แดดเดียว                  ใครมา ท่องเที่ยว ต้องซื้อกลับไป

สุพรรณ ของกิน ก่ายกอง                        ถ้าเธอ ได้ลอง จะต้อง ติดใจ

พวงเอ๋ย มาลัย                                     คนงาม ทรามวัย รับไว้ชิมเอย

(รับ) พวงเอ๋ย มาลัย                              คนงาม ทรามวัย รับไว้ชิมเอย

พวงเอย พวงเอย มาลัย                          คนงาม ทรามวัย รับไว้ชิมเอย

 

เพลงพวงมาลัย(หญิง)ดัดแปลงจากของเก่า

เอ่อ ระเหย ลอยไป                              ลอยไกลจาก พนมทวน(ลูกคู่รับ)

น้องสาว เมืองกาญจน์ ซาบซ่านฤดี          ฟังหนุ่ม บางลี่ เชิญชวน

เชิญลิ้ม ชิมรส อาหาร                          ของคาว ของหวาน เป็นขบวน

ขอบคุณพี่ ที่มี น้ำใจ                            ซื้อของ มาให้ เนื้อนวล

น้องขอ ตอบแทน พระคุณ                     ให้พี่ อบอุ่น ตามสมควร

น้องจะหา แฟนเอามาให้                        ที่นม ใหญ่ใหญ่ อ้วนอ้วน

มีอก เป็นราง มีหางห้อยห้อย                   มีลูก น้อยน้อย ตามเป็นพรวน

พวงเอ๋ย ลำดวน              หน้าด่าง หางด้วน ล้วนล้วนเอย                                    

(รับ)พวงเอ๋ย ลำดวน                             หน้าด่าง หางด้วน ล้วนล้วนเอย

พวงเอย พวงเอย ลำดวน                        หน้าด่าง หางด้วน ล้วนล้วนเอย