ชาวสหเวช-มน. รักในหลวง

    วันนี้ทางคณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดพิธีกล่าวถวายราชสดุดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี โดยท่านคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ (รศ.มาลินี  ธนารุณ)

คำกล่าวถวายราชสดุดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี
9 มิถุนายน 2549 ณ คณะสหเวชศาสตร์

     ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์มาลินี ธนารุณ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตในสังกัดคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได้มาร่วมชุมนุมพร้อมกัน ณ ปริมณฑลแห่งนี้ ขอประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ในวโรกาสมหามงคลสมัย ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท

      ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย สำนึกตระหนักอยู่เป็นนิตย์ว่า ได้อยู่ร่วมกันมาด้วยความรัก ความสามัคคี และมีความสุขความเจริญ  ได้ด้วยพระบารมีปกเกล้า ปกกระหม่อม ซึ่งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อพสกนิกรด้วยพระวิริยะ อุตสาหะ ทรงเหน็ดเหนื่อยตรากตรำ เพื่อความผาสุกของประชาราษฎร์ ด้วยพระปรีชาสามารถและพระราชวิจารณญาณอันสุขุม มายาวนานจนครบ 60 ปี พระราชกรณียกิจทั้งหลายทั้งปวง ซึ่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงบำเพ็ญ เพื่อประโยชน์แก่ไพร่ฟ้าประชาชนนั้น เป็นที่ประจักษ์แจ้งทั่วไปในหมู่อาณาประชาราษฎร์ ตลอดถึงนานานาประเทศ พระบารมีได้แผ่ไพศาลคุ้มเกล้าชาวไทยให้อยู่เย็นเป็นสุข และทำให้ชาติไทย สามารถธำรงรักษาเอกราชและอธิปไตยอยู่ได้อย่งมั่นคงถาวร

         ในวาระอันเป็นมิ่งมหามงคลนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าใคร่ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะสนองพระราชปณิธานอันประเสริฐสุด โดยการยึดมั่นในคติธรรม ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระราชทานไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม และขอพระราชทานถวายชัยมงคล ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดอภิบาลบันดาลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญด้วยจตุพิธพรชัย พระบารมีเพิ่มพูนแผ่ทั่วทิศานุทิศ เสด็จสถิตยั่งยืนในรัตนราชไอศูรย์เป็นมิ่งขวัญ ปกเกล้าปกกระหม่อม แก่เหล่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาล

                                                      ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

      หลังจากเสร็จพิธีได้เชิญชวนให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตทุกคนร่วมกันทำความดี เพื่อถวายในหลวง ด้วยการทำสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงาน

 

                                                                                      บอย สหเวช
                                                                                        9 มิ.ย. 49

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (2)

ใบบุญ
IP: xxx.28.119.3
เขียนเมื่อ 
ทรงพระเจริญค่ะ
ญ.เกต
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
ทรงพระเจริญ...ไชโย! ไชโย! ไชโย!