ย้ายมาอยู่โรงเรียนวัดหัวหินตั้งแต่วันที่  2  มิถุนายน 48  สอนชั้น ป.1  ปี 2549  ครูประจำชั้น  ป. 6/1 งานพิเศษ งานธุรการ การเงิน