<strong> <span><table border="1" width="600" bgcolor="#d09888" bordercolor="#a08c68"><tbody><tr><td><div align="left"> <table border="5" cellspacing="6" cellpadding="0"><tbody><tr><td><img src="http://member.photo-inter.com/memPic/K050006389/?img=Album/%BE%C3%D0%E0%A8%E9%D2%CD%C2%D9%E8%CB%D1%C7%2018.jpg" border="0" /></td></tr></tbody></table><span style="color: #666666"><span style="font-size: 11pt; font-weight: normal"></span><p>&nbsp;</p><p>&nbsp; ;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&quot;เมื่อครั้งฉัน เรียนอยู่ชั้นประถม ในต่างจังหวัด ฉันและน้องชายมักได้รับแจกสมุดอยู่เสมอ ๆ ถึงแม้จะมีสมุดกันอยู่แล้ว แต่พวกเราก็ยังใช้สมุดแจกนี้ควบคู่ไปด้วย เพราะสมุดนี้มีไว้สำหรับแจกนักเรียน ลักษณะสมุดจะเล่มใหญ่ บาง หน้าปกเป็นภาพพระราชทาน สีน้ำตาล ฉันเองก็ได้เหมือนกับนักเรียนคนอื่น ๆ ได้รับแจกหลายเล่ม ครูประจำชั้นจะสอบถามนักเรียนอยู่เสมอ หากใครสมุดหมดให้มารับได้ ฉันไม่ได้เอากับเขาทุกรอบหรอกนะ เอาเฉพาะเวลาสมุดปกอ่อนหมดเท่านั้น บางครั้งครูก็มาแจกตามโต๊ะ แทบจะไม่ต้องซื้อสมุดกันก็ว่าได้ เมื่อสมุดที่ได้รับมามีเยอะมากขึ้นและไม่ได้ใช้ แม่ก็นำไปให้ เด็ก ๆ แถวบ้าน ไว้ขีดเขียนกัน นับเป็นสมุดปกอ่อนเล่มแรก ๆ ที่ฉันรู้จัก และใช้บ่อยที่สุดก็ว่าได้ในสมัยเรียนอยู่ชั้นประถม&quot; </p>_____________________________________<p>&nbsp;</p></span></div></td></tr></tbody></table></span></strong><font color="#999999"><span>ที่มา Blog ของคุณ <a href="http://weblog.manager.co.th/publichome/amseen" target="_blank">amseen</a></span></font>