วันที่ 5 มิถุนายน 2549 ได้รับโทรศัพท์จากท่านผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการฯ จำรุญ บุญเย็น ซึ่งอยู่ศึกษาธิการเขตฯ จังหวัดพิษณุโลก ติดกับโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

   ทีแรกผมก็งงๆ ว่าไปทำอะไรไว้ ท่านผู้ตรวจฯ จึงได้โทรมาหา

   ทราบว่า ท่านมาเกริ่นล่วงหน้าว่า ท่านฯ กับคณะจากกทม. จะมาสัมภาษณ์ และตรวจเยี่ยมผม (ที่ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร) เรื่องครูภูมิปัญญาไทย ระหว่างวันที่ 20-25 มิถุนายน 2549 (เบอร์โทรศัพท์ 06-7387849 confirm 6 มิ.ย.49)

   ความลับที่เปิดเผยคือ ในสาขาเกษตรกรรม ในเขตภาคเหนือตอนล่าง (ถ้าจำไม่ผิด) มีผู้ส่งรายชื่อไปให้คัดเลือก จากเอกสาร ประมาณ 40 ท่าน คัดรอบแรกเหลือเพียง 3 ท่าน ซึ่งมีผมอยู่ในนั้นด้วย

   ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด ในด้านเทคนิค beeman ก็อาจจะติดโผเป็นหนึ่งในครูภูมิปัญญาไทย สาขาเกษตรกรรม นะครับ