แผนงานเดือนมิถุนายน 2549

งานในส่วนที่งานรักษาความปลอดภัย มข. รับผิดชอบ ประจำเดือนมิถุนายน 2549

    ภาระงานที่งานรักษาความปลอดภัยต้องปฏิบัติ ในเดือน มิถุนายน 2549 เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการรักษาความปลอดภัย และการจราจร  ดังต่อไปนี้
     1. การจราจรวันที่ 3  มิถุนายน 2549 น้องใหม่เข้าหอพัก
     2. การจราจรวันที่ 4 มิถุนายน 2549 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
     3. การจราจรวันที่ 5-8 มิถุนายน 2549 กลุ่มสัมพันธ์ บริเวณสนามกีฬากลาง มข.  โดย อน.มข.
     4. การจราจรวันที่ 9 มิถุนายน 2549 วันฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ สนามกีฬากลาง มข. มีนักศึกษา  บุคลากร และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
     5. การจราจรวันที่ 10 มิถุนายน 2549 โครงการบรรยายพิเศษเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจณาภิเษก มีนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 4,000 คน
     6. การจราจรวันที่ 11 มิถุนายน 2549 พาน้องใหม่ไหว้ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง
     7. การจราจรวันที่ 12-13 มิถุนายน 2549 กิจกรรมพาน้องใหม่ร้องเพลงมหาวิทยาลัย(เชียร์กลาง)
     8. การจราจรวันที่ 17 มิถุนายน 2549 ทำบุญตักบาตรน้องใหม่ ประจำปี 49 ณ สนามกำฬากลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น
     9. การจราจรวันที่ 18 มิถุนายน 2549 บายศรีน้องใหม่ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจณาภิเษก 12.00 - 20.00 น. 
     งานรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และนอกจากนี้ ในด้านของอาชญากรรม เหตุต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขั้น  ในด้านร่าง กาย และทรัพย์สิน  งานรักษาความปลอดภัยมีความเป็นห่วงในเรื่องนี้ จึงขอให้ทุกคนระมัดระวังเป็นพิเศษ

     พบสิ่งผิดปกติ แจ้งเรา 043-202191 ภายใน 2345 , 2191
     มือถือ 0-1392-6238  งานบริการคืองานของเรา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)