ประมวลภาพ+บรรยากาศวันสอบวิทยานิพนธ์ของพี่หมออนามัย และเบื้องหลัง.. 4 ปีที่รอคอย

พี่หมออนามัยของนายบอน พยายามเก็บรวบรวมข้อมูลฑุติยภูมิเกี่ยวกับไข้เลือดออกในช่วง 2544-2548  เพื่อทำการวิเคราะห์หาปัจจัยสภาพแวดล้อมกับการระบาดของโรคไข้เลือดออก จ.กาฬสินธุ์ โดยประยุกต์ใช้ ระบบ GIS 

ช่วง เวลาที่ผ่านมา พี่หมออนามัยไม่ค่อยจะมีสมาธิในการทวิทยานิพนธ์มากนัก เพราะงานต่างๆที่มีมาเรื่อยๆ จึงต้องต่อสู้ฝ่าฟันกับข้อจำกัดหลายอย่าง ซึ่งดูไปแล้ว เหมือนจะเรียนไม่จบ แต่ก็ได้รับแรงใจ และแรงสนับสนุนจากเพื่อนร่วมสาขา การจัดการสารสนเทศสาธารณสุข จนทำให้มีวันนี้ขึ้นมาได้ วันสอบปากเปล่า วิทยานิพนธ์ 

วันที่คุณอดุลย์ กล้าขยัน พี่หมออนามัยคนนี้ รอคอยมาถึง 4 ปี

นายบอนต้องตามมาร่วมให้กำลังใจ และอยู่ร่วมในเหตุการณ์สำคัญของพี่หมออนามัย ความจริงแล้ว การสอบปากเปล่า ที่สถาบันไหนก็มีทั้งนั้น

แต่ สำหรับการสอบครั้งนี้ การสอบของหมออนามัยคนหนึ่งที่ไม่เป็นที่รู้จักมักคุ้นของเพื่อนๆในรุ่น การสอบที่หลายคนมองว่า น่าจะสอบไปตั้งนานแล้ว

แต่กว่าจะถึงวันนี้ ประสบการณ์ที่ผ่านมา มีคุณค่ามากกว่าผลงานวิจัยที่ได้ซะอีก

จะมีใครกี่คน ที่จะต้องขับรถไปรวมกลุ่มทำ thesis กับ เพื่อน เพื่อให้มีสมาธิในการทำงาน เพราะที่บ้านพักมีสิ่งรบกวนตลอดเวลา ซึ่งพี่หมออนามัยต้องขับรถข้ามจังหวัด ตระเวณไปแล้ว ทั้งหนองบัวลำภู มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ 

จะมีใครกี่คน ที่พอทำแผลให้คนไข้ที่สถานีอนามัยเสร็จ ต้องรีบขับรถมารวมกลุ่มทำงานกับเพื่อนๆด้วยความอ่อนเพลีย

 

จะ มีใครกี่คน ที่พยายามใช้เวลาที่ไม่ค่อยจะมี เพื่อการเรียน หลายครั้ง ต้องขับรถออกจากสถานีอนามัยที่กาฬสินธุ์ ตอนบ่ายโมง เพื่อไปรวมกลุ่มทำงานที่หนองบัวลำภู ไปถึงตอนที่เพื่อนหมออนามัย เลิกงานตอน 4 โมงครึ่งพอดี ปรึกษาหารือแค่ 3-4 ชั่วโมง แล้วก็บึ่งรถกลับจากหนองบัวลำภู กลับถึงบ้านพักตอน 6 ทุ่มครึ่ง แล้วรุ่งเช้า ลุกขึ้นมาทำงานต่อไป

 

ต้องยอมรับว่า พี่หมออนามัย อึดมากจริงๆ แม้จะมีเวลาน้อยๆ แต่ด้วยความใฝ่เรียนรุ้ ก็พยายามขวนขวายจนได้ แม้จะใช้เวลานานแค่ไหนก็ตาม

ก่อน สอบวิทยานิพนธ์ พี่หมออนามัย ใช้เวลาทบทวนเนื้อหา อ่านวิทยานิพนธ์ที่เขียนออกมา พบความไม่ต่อเนื่องของเนื้อหาในหลายๆส่วน จนทำให้นอนไม่หลับ ขนาดความมั่นใจในการนำเสนอ

การสอบปากเปล่าในตอนเช้า 5 มิ..2549 พี่ หมออนามัยถูกกรรมการซักถามหลายคำถาม แต่พี่หมออนามัยไม่ค่อยตอบคำถามมากนัก เพราะตั้งแต่คำถามแรก กรรมการสอบก็ชี้ข้อบกพร่องที่พบออกมาหลายประเด็น จนพี่หมออนามัยขาดความมั่นใจในการตอบ ผ่านไป 1 ชั่วโมง พี่หมออนามัยต้องกลับไปแก้ไขเนื้อหาหลายๆส่วน โดยจะต้องดูให้ละเอียดและรอบคอบมากกว่านี้

เมื่อดูสภาพความเป็นจริง พี่หมอไม่ค่อยมีสมาธิในการทำ thesis มาก นัก ถ้ามีคนไข้มาที่อนามัย พี่หมอจะไปดูคนไข้ก่อน เพราะชีวิตคน สำคัญกว่า งานส่วนตัวที่กำลังทำอยู่ จึงทำให้พี่หมออนามัย วางมือจากเรื่องเรียนหลายๆครั้ง

แม้จะไม่ค่อยมีเวลา แต่รูปแบบการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องคำนวณหลายครั้ง และปริมาณข้อมูลที่มากมายกว่าหมื่นเรคคอร์ด หากเป็นนิสิตปริญญาโทท่านอื่นๆ จะตัดสินใจกำหนดขอบเขตการวิจัยให้แคบลงกว่านี้ เพื่อที่จะได้เสร็จเร็ว แต่พี่หมออนามัยคนนี้ ขอลุยเต็มที่ ให้สมกับที่อยากทำจริงๆ

เพื่อให้ได้ความรู้อย่างเต็มที่ กับการตามเก็บข้อมูลทุกตัวแปร ทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ ในช่วง 5 ปี ตั้งแต่ 1) ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย 2) ช่วงอายุผู้ป่วย 3) จำนวนแหล่งน้ำเป็นรายตำบล 4) ช่วงเวลาที่พบผู้ป่วย (ฤดูกาลไหน) 5) พื้นที่ที่พบผู้ป่วย อยู่ในเขต หรือนอกเทศบาล  6) ความหนาแน่นประชากรรายตำบล 7) ปริมาณน้ำฝนสะสมเฉลี่ย รายเดือน 8) จำนวนหลังคาเรือน รายตำบล 9) อุณหภูมิเฉลี่ย รายเดือนของทุกอำเภอ

ใช้แบบฟอร์มเก็บข้อมูลถึง 6 ชุด วิเคราะห์สถิติพื้นฐานอย่าง ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปอร์เซ็นต์ไทล์ จนถึงการใช้ Multiple Logistic Regression  คล่อง เพราะต้องทำการวิเคราะห์หลายครั้ง เนื่องจากเมื่อกลับมาตรวจสอบหลังการวิเคราะห์ พบว่า ข้อมูลไม่ถูกต้อง เลยต้องลุยใหม่อีกหลายครั้ง และพยายามแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยตัวเองมาตลอด

และนี่คือ ประมวลภาพบางส่วนของพี่หมออนามัยในวันสอบวิทยานิพนธ์ บันทึกไว้ตั้งแต่ก่อนสอบ ช่วงเวลาที่สอบ และหลังสอบเสร็จใหม่ๆ เพื่อเป็นบันทึกแห่งความอุตสาหะพยายาม จนมาถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้  สำหรับ ชาวหมออนามัย และพี่น้องชาวสาธารณสุขหลายท่านที่เกิดอาการท้อแท้ในเรื่องเรียนแบบนี้ ขอให้มีความมุ่งมั่น และความอดทน ไม่ย่อท้อ ถอดใจง่ายๆ

 

พี่ หมออนามัยท่านนี้ ซึ่งมีข้อจำกัด และอุปสรรคมากมายหลายอย่าง ยังมีความมุ่งมั่นได้ถึงเพียงนี้ แล้วชาวหมออนามัย และพี่น้องสาธารณสุขหลายท่าน ซึ่งมีข้อจำกัดน้อยกว่า มีเวลาว่างมากกว่า จะถอดใจยอมแพ้ง่ายๆได้อย่างไร

โปรดดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ ออกมาเถอะครับ เหมือนพี่หมออนามัยคนนี้ …..


 


คุณอดุลย์ กล้าขยัน ขณะกำลังนำเสนอผลการวิจัย

 


บรรยากาศของการซักถามในห้องสอบ

 


คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์, รศ. วิรัตน์ พงษ์ศิริ , รศ.ดร.ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ และ ผศ.จิรัฏญา ภูบุญอบ

 


  


 


หลังจากเดินออกจากห้องสอบ สีหน้าเกินคำบรรยาย


 


สอบถาม ปรึกษาหารือกับ อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.วิรัตน์ พงษ์ศิริ

  


การ สอบครั้งนี้ ได้บันทึกเสียงโดย MP3player ในภาพกำลังโอนไฟล์ลง Notebook เพื่อให้คุณอดุลย์ นำไปเปิดฟังอีกครั้งว่ากรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้แก้ไขประเด็นใดบ้าง
 

ถือว่า เรียนจบแล้วนะครับ รอมาถึง 4 ปี ขอแสดงความยินดีกับพี่หมออนามัยด้วยคนครับ
 
อ่านบันทึกที่เกี่ยวข้อง
1.พี่หมออนามัย กับ 24 ชั่วโมงสุดท้ายก่อนสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
2.ครอบครัวแห่งการเรียนรู้ของพี่หมออนามัยแห่งคำสร้างเที่ยง กาฬสินธุ์
3.โค้งสุดท้ายอันยาวนาน ก่อนสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของพี่หมออนามัยแห่งคำสร้างเที่ยง
4.ลงมือวิเคราะห์ข้อมูลแบบหมออนามัยไกลปืนเที่ยง : ใช้ Microsoft Excel แทน SPSS !!!!
5.เมื่อพี่หมออนามัยจำเป็นที่จะต้องจบในเทอม summer นี้ ความพยายามที่ต้องไขว่คว้า
6.การพึ่งตัวเองทางสถิติกับการวิเคราะห์ Multinominal Logistic Regression ของนิสิต มมส.
7.ไขว่คว้าหาวิธีการวิเคราะห์สถิติ Logistic Regression แบบนิสิต มมส. ไกลปืนเที่ยง  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนรู้#ส.ม.1#นิสิตปริญญาโท#kalasin

หมายเลขบันทึก: 33210, เขียน: 07 Jun 2006 @ 14:26 (), แก้ไข: 16 Jun 2012 @ 01:54 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • เป็นความพยายามที่ดีมากครับ
  • ฝากนายบอนดูแลพี่หมอหน่อยครับ
  • จะจบแล้วใช่ไหมครับ