สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วิทยาเขตหนองคาย สถานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๙

รายงานสดจากห้องประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมนอกจังหวัดขอนแก่น โดยย้ายที่ประชุมไปที่วิทยาเขตหนองคาย ในวันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ ก่อนการประชุมทีมงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยท่านนายกสภามหาวิทยาลัย คือ พลตำรวจเอก เภา สารสิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ศ.จีระ หงส์ลดารมภ์ รศ.ศักรินทร์ ภูมิรัตน์ และ ท่านคณบดี ได้ไปเยี่ยมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เวียงจันทร์ ในวันที่ ๖ มิถุนายน

เริ่มต้นของการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๕ นี้ ด้วยการนำเสนอ บทบาทหน้าที่ของวิทยาเขต ซึ่งมีความเชื่อมโยงหลายๆส่วนกับทางจังหวัดหนองคายเช่น เรื่องผู้ว่า CEO หรือ เรื่องสุขภาพของนักศึกษาที่ได้เชื่อมโยงกับทางโรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย จุดเด่นที่วิทยาเขต คือ มีการสร้างความผูกพันกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ และ ศึกษาศาสตร์ 

วิทยาเขตหนองคาย อยู่ภาพใต้การดูแลของท่านรองอธิการบดี ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สองสมัยครับ

JJ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)