วันนี้ผมได้ไปร่วมกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ทางหน่วย OD ได้จัดขึ้นเพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างผู้นำในเรื่องการพัฒนากระบวนการและสร้างนวัตกรรมในการทำงานขึ้นในวลัยลักษณ์ งานนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 40 คน ซึ่งในการทำกิจกรรมของ OD ครั้งนี้ก็เป็นไปตามแผนงานของการใช้ KM ในการสร้างความเข้มแข็งในการทำงาน โดยการพัฒนาคน พัฒนางาน และองค์กรในที่สุด หลังจากที่เราได้ให้ความรู้ในเรื่อง KM แล้ว และทุกคนในวลัยลักษณ์ได้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร้างความรู้สึกที่รักองค์กร และพร้อมที่จะทำงานเพื่อองค์กรของเรา เมื่อรู้ว่าหากพวกเราร่วมกันทำงานให้องค์กรของเรามีความสุข พวกเราทุกคนก็จะมีความสุขด้วยอย่างแน่นอน สถานการณ์ประมาณ 1 ปี หลังจากที่พวกเราได้มีการเรียนรู้ KM การพัฒนาการทำงานการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของพวกเราชาววลัยลักษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของงานสนับสนุน นับได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก ทุกเรื่องมีความร่วมมือเกิดขึ้น มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการร่วมไม้ร่วมมือกันมากขึ้น ผมเองได้เฝ้าดูอยู่ตลอดเวลา และก็รู้สึกได้เลยว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงจริง ๆ หากทิศทางการพัฒนา KM ของวลัยลักษณ์เรา สามารถที่จะเดินต่อไปบนเส้นทาง KM Walailak Way อย่างต่อเนื่องแล้ว ผมเชื่อเหลือเกินว่า วลัยลักษณ์เราจะมีความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้านได้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านงานสนับสนุน ซึ่งในสถาบันการศึกษาอื่น ๆ มักจะประสบปัญหาอย่างมาก แต่ที่วลัยลักษณ์ถือได้ว่ามีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ไม่เป็นสองรองใครทีเดียวครับ ผมคิดว่าไม่ช้าเราจะมีมือหนึ่งในการทำงาน ในหลาย ๆ เรื่อง หลาย ๆ คนมากขึ่น นั่นคือเป้าหมายของเราในระยะนี้ ผมเองก็อยากจะได้โอกาสนี้ ขอชื่นชมคนทำงานที่ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมาก ที่พวกเราชาววลัยลักษณ์ ควรที่จะให้กำลังใจและสนับสนุน เพราะถือว่ามีคุณลักษณะของความเป็นผู้นำในการพัฒนาการทำงานและกระบวนการทำงานที่ดีมาก ก็คือ คุณประไพ แห่งชุมชนคน eoffice และคุณจรวยพร แห่งชุมชนคน 5 ส ร่วมกับโครงการสถานที่ทำงานหน้าอยู่ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีอีกหลายคนนะครับที่ผมยังไม่ได้เอยชื่อ ที่รอคิวขึ้นเป็นผู้นำอย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งคิดว่าเร็วนี้ผมคงจะได้มีโอกาสชื่นชมนะครับ นอกจากนี้แผนงานของ OD ในระยะต่อไปก็คงจะเป็นการเข้าไปร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เช่นสถาบันวิจัยฯ ส่วนส่งเสริมวิชาการ เพื่อสร้างกิจกรรมพัฒนาคน ในสายวิชาการ โดยนำแนวคิดของ KM เข้าไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ถ้าอย่างไรก็ตามผมเองก็อยากจะขอความร่วมมือมายังพวกเราสายวิชาการด้วยว่า หากมีกิจกรรมดี ๆ เหล่านี้เกิดขึ้น ก็อยากจะเชิญชวนพวกเราในการสนับสนุนกันมาก ๆ นะครับ เพื่อวลัยลักษณ์ของเรา