วันนี้ (วันจันทร์) พี่พิกุล ซึ่งเป็นประธานกลุ่มเกาะคาโทรศัพท์มาหาผู้วิจัยตั้งแต่เช้า เพื่อที่จะถามว่าจะมาที่กลุ่มตอนไหน เพราะ วันนี้เป็นวันออมของกลุ่ม ตอนนี้สมาชิกเริ่มทยอยมาออมเงินกันบ้างแล้ว ผู้วิจัยจึงบอกว่าจะเข้าไปในช่วงบ่ายตามที่ได้นัดหมายกันก่อนหน้านี้แล้ว เพราะ ในช่วงเช้าผู้วิจัยกับอาจารย์พิมพ์ไม่ว่าง เนื่องจากต้องเข้าไปประชุมที่มหาวิทยาลัย ดังนั้น ในช่วงบ่าย หลังจากทานข้าวเที่ยงเสร็จแล้ว ผู้วิจัยกับอาจารย์พิมพ์จึงได้เดินทางไปที่กลุ่ม ไปถึงเวลาประมาณ 13.00น. ปรากฎว่าไม่พบสมาชิกที่มาออมเลย พี่พิกุลบอกว่า ในช่วงบ่ายคนจะมาน้อย นานๆจะมาทีหนึ่ง แต่ไม่เป็นไร เดี่ยวพี่พิกุลจะเอากระปุกออมสินไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกที่สนใจเอง เพราะ ได้บอกกับสมาชิกแล้ว มีผู้สนใจอยู่พอสมควร ผู้วิจัยกับอาจารย์พิมพ์จึงอธิบายวิธีการทำตารางการออมให้พี่พิกุลฟัง พร้อมกับมอบกระปุกออมสินให้ 30 กระปุก ตารางการออม 30 แผ่น และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ของกลุ่มจำนวน 300 แผ่น พร้อมกับแนะนำให้พี่พิกุลนำแผ่นพับไปแจกตามบ้าน เป็นการประชาสัมพันธ์ทางหนึ่ง ต่อไปจะได้มีสมาชิกมาสมัครเพิ่มมากขึ้น ในเดือนต่อไปคงต้องมาติดตามผลว่ามีสมาชิกให้ความสนใจกระปุกออมสินมากน้อยเพียงใด