• วันนี้เป็นวันแรกที่สามารถเริ่มต้นการเรียนรู้ การใช้ Gotoknow.org Version 2 ที่มีชื่อเรียกว่า  KnowledgeVolution  เช่นเดียวกับสมาชิกทุกท่าน  อ่านชื่อแล้วหลายครั้ง ก็สงสัยอยู่ว่า ทำไม ดร. จันทวรรณ และ ทีมงานจึงตั้งชื่อนี้  ยังไม่ได้ลองค้นหาดู แต่ในฐานะคนทางชีววิทยา  ตอนแรกที่เห็นชื่อจะอ่านว่า Knowledge Evolution  ที่สื่อถึง เป็นแหล่งที่จะเกิด วิวัฒนาการของความรู้ อย่างไม่หยุดนิ่ง เหมือนกับ วิวัฒนาการของสิ่งที่มีชีวิต ตามหลักวิวัฒนการของ ดาร์วิน คงจะได้คำตอบต่อไปนะครับ
  • การใช้งาน คงจะมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกมากขึ้น เช่น การเลือก ป้าย (tag) หรือ คำหลัก สะดวกขึ้น ครับ
  • ที่เรียนรู้วันนี้ อย่างหนึ่งก็คือ การเข้าไป แสดงข้อคิดเห็น  ถ้าเรา เข้าสู่ระบบ ก่อน เข้าไปแสดงความคิดเห็น  ระบบจะ ขึ้นชื่อของเราให้โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องพิมม์เอง  พร้อมทั้ง มี Link ไปที่ blog ของเราด้วย