การเรียนรู้ตลอดชีวิตกับชาวนา (๒๙)_๑

การเรียนรู้ตลอดชีวิตกับชาวนา (๒๙)_
           ขอนำรายงานของมูลนิธิข้าวขวัญ ตอนที่ ๒๙ ซึ่งเป็นตอนจบมาลงต่อนะครับ     เป็นอีกตอนที่เต็มไปด้วยศิลปะแห่งท้องทุ่ง   โดยฝีมือชาวนาคือคุณอรุณ จันทิมา    ท่านจะได้เห็นว่าชาวนามีการจดบันทึกละเอียดยิบ    มีการสังเกตอย่างเอาใจใส่ยิ่ง

                                          
ตัวอย่างในบางหน้าจากสมุดจดบันทึกของคุณอรุณ  จันทีมา 
นักเรียนชาวนาโรงเรียนชาวนาบ้านสังโฆ  ตำบลวัดดาว  อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี 
           
                                                                            
ตัวอย่างในบางหน้าจากสมุดจดบันทึกของคุณอรุณ  จันทีมา 
                การสำรวจแมลงในแปลงนา  วันที่  21  มิถุนายน  2547
-  แปลงนา  น้าไสว
-  อากาศโปร่ง
-  สภาพน้ำแห้ง
-  ความสูง  69  เซนติเมตร
-  อายุ  60  วัน
-  ใบ  4 – 5  ใบ
แมลงตัวดี
   
-  แมงมุมสุนัขป่า
1
ตัว
-  แตนสีส้ม
10
ตัว
-  แมลงวันก้นขน
14
ตัว
-  แมลงปอเข็ม
1
ตัว
-  แมงมุมตาหกเหลี่ยม
3
ตัว
-  แมงมุมเขียวยาว
13
ตัว
-  ยุงนา
20
ตัว
                การสำรวจแมลงในแปลงนา  วันที่  22  มิถุนายน  2547                          
-  แปลงนา  นางจินดา  มิ่งโมรา
-  พันธุ์ข้าวสุพรรณ  60
-  อากาศเปิด
-  อายุ  56  วัน
-  ต้นข้าวแตกกอ  6 – 7  ต้น 
-  ความสูงลำต้น  65  เซนติเมตร
-  ใบ  6 – 7  ใบ
-  ระดับน้ำสูง  5  เซนติเมตร
พบแมลงศัตรูธรรมชาติ
   
-  แมงมุมหลังเงิน
1
ตัว
-  แมงมุมเขี้ยวยาว
20
ตัว
-  แมลงปอเข็ม
2
ตัว
-  แตนเบียนสีส้ม
5
ตัว
-  แตนเบียน
1
ตัว
พบศัตรูพืช
   
-  เพลี้ยกระโดด
20
ตัว
-  หนอนกินใบ
1
ตัว
-  จักจั่นสีเขียว
2
ตัว
-  ผีเสื้อหนอนห่อใบข้าว
2
ตัว
                การสำรวจแมลงในแปลงนา  วันที่  23  มิถุนายน  2547            
-  แปลงนา  นางอรุณ  จันทีมา
-  พันธุ์ข้าวชัยนาท
-  อากาศเปิด
-  อายุ  68  วัน
-  ต้นข้าวแตกกอ  2 – 3  ต้น 
-  ความสูงลำต้น  75  เซนติเมตร
-  ใบ  4 – 5  ใบ
-  ระดับน้ำสูง  5  เซนติเมตร
พบแมลงศัตรูธรรมชาติ
   
-  แตนเบียนสีส้ม
6
ตัว
-  แตนเบียนอีลัสมัส
4
ตัว
-  แมงมุมเขี้ยวยาว
6
ตัว
-  แมงมุมสุนัขป่า
6
ตัว
-  แมงมุมตาหกเหลี่ยม
1
ตัว
-  แมลงวันก้นขน
1
ตัว
-  ตั๊กแตนหนวดยาว
1
ตัว
พบศัตรูพืช
   
-  จักจั่นสีเขียว
8
ตัว
-  เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
6
ตัว                การสำรวจแมลงในแปลงนา  วันที่  24  มิถุนายน  2547            
-  แปลงนา  นายสำราญ  สระโจมทอง
-  พันธุ์ข้าว  35
-  อากาศเปิด
-  อายุ  63  วัน
-  ต้นข้าวแตกกอ  2 – 3  ต้น 
-  ความสูงลำต้น  75  เซนติเมตร
-  ใบ  5 – 6  ใบ
-  ระดับน้ำสูง  4  เซนติเมตร
พบแมลงศัตรูธรรมชาติ
   
-  แตนเบียนสีส้ม
10
ตัว
-  แตนเบียนอีลัสมัส
1
ตัว
-  แมลงปอเข็ม
3
ตัว
-  แมลงวันตาโต
10
ตัว
-  แมงมุมเขี้ยวยาว
14
ตัว
-  ด้วงดิน
1
ตัว
-  ยุงนา
10
ตัว
พบศัตรูพืช
   
-  จักจั่นสีเขียว
3
ตัว
-  เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
3
ตัว
-  หนอนกินใบ
   
                การสำรวจแมลงในแปลงนา  วันที่  25  มิถุนายน  2547            
-  แปลงนา  นางอารมณ์  จำปานิล
-  พันธุ์ข้าวชัยนาท
-  อากาศเปิด
-  อายุ  56  วัน
-  ต้นข้าวแตกกอ  3 – 4  ต้น 
-  ความสูงลำต้น  75  เซนติเมตร
-  ใบ  5  ใบ
-  ระดับน้ำ  3  เซนติเมตร
พบแมลงศัตรูธรรมชาติ
   
-  แตนเบียนสีส้ม
2
ตัว
-  แตนเบียนหนอนห่อใบข้าว
1
ตัว
-  แมลงวันก้นขน
8
ตัว
-  ยุงนา
4 – 5
ตัว
-  แมงมุมสุนัขป่า
3
ตัว
พบศัตรูพืช
   
-  หนอนกินใบ
1
ตัว
-  จักจั่นสีเขียว
2
ตัว
-  ผีเสื้อหนอนกินใบ
1
ตัว
                การสำรวจแมลงในแปลงนา  วันที่  26  มิถุนายน  2547                          
-  แปลงนา  นางดาวรุ่ง  สมบูรณ์ผล
-  พันธุ์ข้าวชัยนาท
-  อากาศเปิด
-  อายุ  55  วัน
-  ต้นข้าวแตกกอ  2 – 3  ต้น 
-  ความสูงลำต้น  85  เซนติเมตร
-  ใบ  5 – 6  ใบ
-  ระดับน้ำ  5  เซนติเมตร
พบแมลงศัตรูธรรมชาติ
   
-  แมงมุมเขี้ยวยาว
2
ตัว
-  ด้วงเต่า
3
ตัว
-  แตนเบียนสีส้ม
4
ตัว
-  แมลงวันก้นขน
14
ตัว
-  ยุงนา
40
ตัว
-  แมงมุมสุนัขป่า
3
ตัว
พบศัตรูพืช
   
-  ผีเสื้อหนอนกินใบ
1
ตัว
-  เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
12
ตัว
-  หนอนกินใบ
1
ตัว
                การสำรวจแมลงในแปลงนา  วันที่  28  มิถุนายน  2547
-  แปลงนา  นายสำราญ  สระโจมทอง
-  พันธุ์ข้าว  35
-  อากาศเปิด
-  อายุ  67  วัน
-  ต้นข้าวแตกกอ  2 – 3  ต้น 
-  ความสูงลำต้น  65  เซนติเมตร
-  ใบ  5 – 6  ใบ
-  ระดับน้ำ  4  เซนติเมตร
พบแมลงศัตรูธรรมชาติ
   
-  แมงมุมเขี้ยวยาว
13
ตัว
-  แมลงปอเข็ม
3
ตัว
-  แตนเบียน
1
ตัว
-  แมลงวันก้นขน
15
ตัว
-  ยุงนา
10
ตัว
พบศัตรูพืช
   
-  เพลี้ยศัตรูจักจั่นสีเขียว
11
ตัว
-  หนอนม้วนใบ
1
ตัว
-  ผีเสื้อหนอนกระทู้
1
ตัว
                การสำรวจแมลงในแปลงนา  วันที่  29  มิถุนายน  2547            
-  แปลงนา  นางอารมณ์  จำปานิล
-  พันธุ์ข้าวชัยนาท
-  อากาศสลัว
-  อายุ  60  วัน
-  ต้นข้าวแตกกอ  2 – 3  ต้น 
-  ความสูงลำต้น  80  เซนติเมตร
-  ใบ  5 – 6  ใบ
-  ระดับน้ำ  แห้ง
พบแมลงศัตรูธรรมชาติ
   
-  แมลงวันก้นขน
9
ตัว
-  แตนเบียนสีส้ม
6
ตัว
-  แมงมุมสุนัขป่า
1
ตัว
-  ด้วงเต่า
2
ตัว
-  แมลงปอเข็ม
2
ตัว
-  ยุงนา
10
ตัว
-  มวนเพชฌฆาต
1
ตัว
-  แมงมุมเขี้ยวยาว
3
ตัว
-  แมงมุมหลังเงิน
3
ตัว
พบศัตรูพืช
   
-  เพลี้ยจักจั่นสีเขียว
10
ตัว
-  เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
2
ตัว
-  หนอนกินใบ
2
ตัว
                การสำรวจแมลงในแปลงนา  วันที่  30  มิถุนายน  2547                          
-  แปลงนา  นางดาวรุ่ง  สมบูรณ์ผล
-  พันธุ์ข้าวชัยนาท
-  อากาศเปิด
-  อายุ  61  วัน
-  ต้นข้าวแตกกอ  3 – 4  ต้น 
-  ความสูงลำต้น  89  เซนติเมตร
-  ใบ  4 – 5  ใบ
-  ระดับน้ำ  แห้ง
พบแมลงศัตรูธรรมชาติ  11 ชนิด
   
-  ตั๊กแตนหนวดยาว
2
ตัว
-  แตนเบียนอีลัสมัส
3
ตัว
-  แตนเบียนสีส้ม
2
ตัว
-  ด้วงเต่า
6
ตัว
-  แมลงวันก้นขน
20
ตัว
-  แมลงปอเข็ม
2
ตัว
-  แมงมุมแคระ
1
ตัว
-  แมงมุมตาหกเหลี่ยม
1
ตัว
-  มวนเพชฌฆาต
1
ตัว
-  มวนพิฆาต
1
ตัว
-  แมงมุมเขี้ยวยาว
6
ตัว
พบศัตรูพืช  3  ชนิด
   
-  หนอนกินใบ
2
ตัว
-  เพลี้ยจักจั่นสีเขียว
10
ตัว
-  เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
10
ตัว
                การสำรวจแมลงในแปลงนา  วันที่  1  กรกฎาคม  2547
-  แปลงนา  นายสำราญ  สระโจมทอง
-  พันธุ์ข้าว  35
-  อากาศเปิด
-  อายุ  70  วัน
-  ต้นข้าวแตกกอ  2 – 3  ต้น 
-  ความสูงลำต้น  45  เซนติเมตร
-  ใบ  6 – 7  ใบ
-  ระดับน้ำ  แห้ง
พบแมลงศัตรูธรรมชาติ
   
-  แตนเบียนอีลัสมัส
6
ตัว
-  แมลงปอเข็ม
7
ตัว
-  แมงมุมแคระ
3
ตัว
-  แมงมุมเขี้ยวยาว
3
ตัว
-  แมลงวันก้นขน
3
ตัว
-  ด้วงดิน
1
ตัว
-  ยุงนา
3
ตัว
-  แมงมุมตาหกเหลี่ยม
2
ตัว
พบศัตรูพืช
   
-  หนอนกินใบ
2
ตัว
-  เพลี้ยจักจั่นสีเขียว
3
ตัว
-  เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
10
ตัว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)