เรื่อง เล่า เร้าพลัง (๑)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การเริ่มที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง เล่าประสบการณ์ เพื่อเสริมพลังในการพัฒนา ใน คณะทันตแพทยศาสตร์

    คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาองค์การ ในวันพุธ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ หัวปลา คือ การนำการจัดการความรู้ มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานประจำ


   ทีมงาน KKU_KM นำโดย รศ.นสพ ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ ประธาน KKU_KM  ผศ.นเรศ วโรภาส ตระกูล รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ และ รศ.นพ. จิตเจริญ ไชยาคำ ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ ได้นำกิจกรรม เรื่องเล่าเร้าพลัง เป็นตัวนำในการสัมมนาดังกล่าว
  เรื่องเล่าที่ทีมงาน แลก เปลี่ยน เรียน รู้ที่กลุ่มนำเสนอที่น่าสนใจ พอจะถ่านทอดให้เกิดกำลังใจ และ เสริมพลังทีมงานมีสามเรื่อง
  

  เรื่องแรก ความภาคภูมิใจในการออกหน่วย “ทันตกรรม พระราชทาน” ถึงแม้จะเป็นงานที่เหนื่อยยาก เพราะทำนอกเหนือจากงานประจำ ต้องละทิ้งภาระครอบครัวบางครั้ง ค่าตอบแทนก็ไม่มี สิ่งที่ "เร้าให้เกิดพลัง คือ การได้ทำงานร่วมกันเป็นทีม และ ได้กุศล ได้ช่วยคนที่ด้อยโอกาส"

  เรื่องที่สอง คือ “ทำงานแต่ละวันต้องให้ดีที่สุด ดึงความชำนาญมาใช้ในการให้บริการ” ผู้เล่าได้ทำงานมา๑๘ ปี โดยช่วยข้างเก้าอี้ สร้างความอบอุ่นให้เด็ก ปลอบโยน เหมือนลูก เด็กไม่ร้องไห้ เตรียมตัว และ เตรียมใจ ใส่ใจในงาน ผู้รับบริการ การบริการ ไม่มีการมัดเด็ก มีความคำนึงถึงความเจ็บปวดที่จะเกิดกับผู้รับบริการ มีการลดขั้นตอนในการทำงาน และ ที่ภาคภูมิใจมาก คือ "มีการประชุมแก้ปัญหาในหน่วยงาน เป็นทีม"

   เรื่องสุดท้าย เป็นเรื่องของความภูมิใจของผลสัมฤทธิ ที่เกิดจากการพัฒนางาน โดยที่ผู้เล่าได้ถ่ายทอดถึงการพัฒนางานประจำที่ ท่านอาจารย์ หมอ อภิชาติ เรียก คือ R2R ผู้เล่าได้รับมอบหมายทำฐานข้อมูลด้านวัสดุ เมื่อได้รับมอบหมาย จึงไปประสานงาน โดยขอข้อมูลการเบิกจ่ายจริงจากงานพัสดุ บันทึก วิเคราะห์ เมื่อทำงานสำเร็จ สามารถส่งงานให้กับรองคณบดี ผลที่ตามมา เกิด Output คือส่งงาน Outcome คือการนำผลงานไปประกอบจนได้เลื่อนซี ๖ และ สุดท้าย คือ "Impact หน่วยพัสดุนำไปใช้ และ นำ ไปประมาณการใช้เงินของคณะฯ ต่อไป"
    

     ทีมงาน KKU_KM ฟังแล้วรู้สึกประทับใจในการเล่าประสบการณ์ที่ดีๆของ บุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ และ ท้ายที่สุดได้ให้ทุกท่านที่ยังรับฟังความสำเร็จของเพื่อน ได้เขียน AAR และ Passion Plan ซึ่งจะนำเสนอในครั้งต่อไป จะเห็นได้ว่าการเริ่ม KM นั้น ถ้าทำด้วยกิจกรรมง่ายๆ ด้วยการใช้เรื่องเล่าเร้าพลัง น่าจะทำให้เกิดการพัฒนาคน งาน และ คณะทันตแพทยศาสตร์ได้อย่างแน่นนอน เป็นการใช้ "มนต์ขาว" สร้าง และ เสริมพลังให้กับทีมงานคณะทันตแพทยศาสตร์ และ ถือว่าเป็นการเริ่มพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง
JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (3)

วิจารณ์
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 
ขอแสดงความยินดีครับ    นี่คือวิธีเริ่มต้นที่ดีมาก
บุญ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ดีใจจังที่คนคณะทันตมีพลัง

อาจารย์หมอวิจารณ์บอกว่าทำใจให้ใส

และรับฟัง เอาเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาปฏิบัติให้ดีขึ้น

และอาจจะไป  "ปิ๊งแว็ป" จากการฟังและเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้

 

Suthanya From Canada
IP: xxx.5.134.3
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดี กับประชากรคณะทันตแพทย์ มข.ด้วยค่ะ

เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ :)