สมรรถะหลักของเรือนจำจังหวัดชุมพร

ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

               เรือนจำจังหวัดชุมพรได้ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อกำหนดสมรรถนะหลักของหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2548 แล้ว  ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามขั้นตอน KM ที่ยังปฏิบัติไม่ครบ ดังนี้

               1. ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการผู้ต้องขัง

               2. ความรอบรู้ในงานที่ปฏิบัติอย่างชัดเจน

               3. มีความรอบรู้ด้านอาชญาวิทยา,ทัณฑวิทยา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

               4. ด้านการบริหารจัดการองค์กร

               5. ด้านการบริการประชาชน

               สำหรับสมรรถนะย่อยอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จได้ทันกำหนด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรือนจำจังหวัดชุมพรความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

3312

เขียน

01 Sep 2005 @ 01:22
()

แก้ไข

22 Mar 2012 @ 15:14
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก