GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

สมรรถะหลักของเรือนจำจังหวัดชุมพร

               เรือนจำจังหวัดชุมพรได้ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อกำหนดสมรรถนะหลักของหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2548 แล้ว  ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามขั้นตอน KM ที่ยังปฏิบัติไม่ครบ ดังนี้

               1. ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการผู้ต้องขัง

               2. ความรอบรู้ในงานที่ปฏิบัติอย่างชัดเจน

               3. มีความรอบรู้ด้านอาชญาวิทยา,ทัณฑวิทยา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

               4. ด้านการบริหารจัดการองค์กร

               5. ด้านการบริการประชาชน

               สำหรับสมรรถนะย่อยอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จได้ทันกำหนด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 3312
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)