10.-12. วิเคราะห์แบบสอบถาม 3-5 ระดับ

Kroo_sit
ร่วมช่วยกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากงานวิจัย สามารถดาวน์โหลดชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษาได้ที่ http://e-learning.vec.go.th/elearning/

10.-12. วิเคราะห์แบบสอบถาม 3-5 ระดับ (แต่ละไฟล์มีความจุค่อนข้างมากประมาณ 3-6 MB จึงควรดาวน์โหลดลงเครื่องก่อน แล้วค่อยเปิดใช้)

เป็นไฟล์เอ็กเซล 2003, 2007  ที่ใช้ช่วยในการวิเคราะห์เครื่องมือแบบสอบถามในลักษณะการประมาณค่า 3 - 5 ระดับ รวมทั้งใช้ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือแบบสอบถามจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญได้ด้วย

ผู้ใช้สามารถที่จะเลือกใช้ทฤษฎีการแปลผลได้จากการกำหนดเกณฑ์และการแปลผลได้เองในแผ่นงานเกณฑ์ที่ใช้

จากนั้นผู้ใช้เพียงแต่กรอกข้อมูลค่าคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามทุกคนทุกข้อ (แผ่นงานกรอกข้อมูล) โดยผู้เขียนได้ป้องกันการกรอกค่าคะแนนที่มากกว่าระดับคะแนนในไฟล์นั้นไว้แล้ว เช่น ในไฟล์แบบสอบถาม 3 ระดับ จะไม่สามารถกรอกเลข 4 หรือ 33 (คีย์เบิ้ล) ซึ่งมากกว่า 3 ได้เลย เป็นต้น

หลังการกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว สามารถดูผลการวิเคราะห์รายข้อ, รายคน และสรุปรวม จากแผ่นงานต่อ ๆ ไปได้เลย แล้วจึงนำผลไปใช้ในงานวิจัยต่อไป

ดูตัวอย่างไฟล์วิเคราะห์แบบสอบถาม 5 ระดับ ได้ดังรูปข้างล่างนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลสถิติวิจัย

คำสำคัญ (Tags)#งานวิจัย#วิเคราะห์ข้อมูล#แบบสอบถาม#การประมาณค่า#excel2003#โปรแกรมเอ็กเซล#excel2007#ชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย

หมายเลขบันทึก: 331153, เขียน: 26 Jan 2010 @ 11:45 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 22:18 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 3, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

kroomom
IP: xxx.26.107.110
เขียนเมื่อ 

อยากทราบการแทนค่าและสูตรการหาค่า IOA  ครับช่วยหน่อย

เขียนเมื่อ 

การหาความเหมาะสมระหว่างข้อกับจุดประสงค์โดยวิธีหาค่า IOA (Index Item Objective Appropriation) จากผู้เชี่ยวชาญ เป็น 5 ระดับ คือ

4 หมายถึง เหมาะสมที่สุด
3 หมายถึง เหมาะสมดี
2 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
1 หมายถึง เหมาะสมน้อย
0 หมายถึง ไม่เหมาะสม

 

การคัดเลือกข้อคำถามที่ใช้ได้ พิจารณาจากค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มากกว่า หรือเท่ากับ 2.5 และมีความเบี่ยงเบนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1

ดังนั้น ถ้าท่านจะใช้โปรแกรม 5 ระดับนี้ก็ได้เช่นกัน (กรอกข้อมูลดิบ 1-5) โดยพิจารณาการคัดเลือกข้อคำถามที่ใช้ได้ มีค่าเฉลี่ยเป็น มากกว่า หรือเท่ากับ 3.5 และมีความเบี่ยงเบนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 จากแผ่นงานผลวิเคราะห์รายข้อ