เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2549 ศูนย์บริการวิชาการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ยุทธศาสตร์เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้) งานนี้ถือเป็นงาน รวมพลคนเขียนบล็อก ที่รวมถึงคนนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วย ดีใจที่ได้พบหลายคนที่เคยได้อ่านผลงานในบล็อก ซึ่งถือว่าเแหล่งความรู้ที่เรียนไม่รู้จบ และในงานนี้ยังได้ทราบว่าในกลุ่มเลขานุการคณะในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เกิดเจ้าของบล็อกเพิ่มขึ้น คือ คุณ สถิต แก้วบุดดา เลขานุการคณะเทคโนโลยี เจ้าของนามปากกกา ข่าวว่าเพิ่งเปิดตัวก่อนมารวมพล สดๆ ร้อนๆ นอกจากนี้ ยังมี คุณ เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ จากองแผนงาน เปิด บล็อก วิเคราะห์ สะเดาะข้อมูล งานนี้ เมื่อหลายคนที่ได้ฟัง  อาจารย์ Beeman ซึ่งเล่าให้ฟังถึง Version 2 ของ gotoknow และ สอนวิธี load รูป เข้า บล็อก  อาจารย์ Beeman เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเคยเขียนบันทึกประจำวัน โดยตั้งความคาดหวังว่าเขียนให้ได้ 365 วัน  อาจารย์ Panda (ซึ่งหลายคนคิดว่าเป็นผู้หญิง ) ได้เล่าให้ฟังผ่านบล็อกของท่านที่พาเที่ยววังน้ำเขียว คุณ ชายขอบ และ Dr. Kra-poom เล่าถึงบล็อก Rim and Rim  คุณชายขอบได้เล่า เทคนิคการเขียน เช่น นึกหัวข้อที่จะเขียนก่อน  คุณชายขอบ กล่าวว่า “ สิ่งที่เราเขียน บางครั้งมันอาจจะน้อยนิดในความรู้สึกของเรา แต่มันอาจจะมากในความรู้สึกของคนอื่น “  คุณชายขอบ เล่าว่า แค่เราคิดว่า พนักงานมหาวิทยาลัย ลาบวชได้ไหม แล้วมาเขียนใน บล็อก ก็ อาจจะเกิด ความรู้ที่แลกเปลี่ยนกัน ระหว่างหน่วยงานได้แล้ว เป็นต้น  คุณชายขอบยังได้บอกว่า หากสามารถสร้างฝันของสังคม ที่ทุกคนมีส่วนร่วมและเข้าใจตรงกัน รวมทั้ง การมาด้วยใจ การเขียนด้วยใจ  Dr. Kra-poom พูดถึง การฟัง อ่าน แล้ว Get นำไปสู่ กึ๋น แล้วเกิดเป็น Tacit knowledge  คุณ ขจิต ได้โชว์ บล็อก และลิงค์ที่ใช้เป็นแหล่งสอนภาษาอังกฤษที่แจ๋วจริงๆ นี่แค่วันที่ 2 มิถุนายน 49 วันเดียวนะเนี่ย