วันจันทร์ที่ 5 ผมต้องไปเป็นวิทยากรให้มมส. โจทย์ที่คุณวิชิตให้คือ Open mind Open blog ซึ่งได้คุยกันวันนี้ (3 มิ.ย.) ที่มข.

  ผมประยุกต์ไปหน่อย ก็คือ พยายามจะให้ผู้เข้าร่วมลปรร.ประมาณ 30 ท่านเห็นภาพ "จากบล็อกสู่ KM ได้อย่างไร" นอกจากนั้นจะพยายามชี้ให้เห็นว่า การเขียนบันทึกมีทั้งศาสตร์และศิลป แต่ผมจะพยายามชี้ให้เห็นทางด้านศิลป มากกว่าศาสตร์ครับ

  เพิ่มเติมข้อมูล คือ 2 ย่อหน้าแรก ทำเมื่อ version 1.0 ก่อนปิดลง version 2.0 เลยรีบไปหน่อยครับ ไม่ค่อยมีรายละเอียด และยังไม่ได้ใส่ keyword หรือ tag ครับ