ท่านครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์     เป็นภูมิปัญญาของอีสาน ผู้เขียนคุยกับท่านทวีสินว่าเราหาบล็อกของท่านไม่พบ เป็นโอกาสดี ที่ผู้เขียนขอแนะนำบล็อกของท่าน ดังนี้

 การจัดการความรู้ในมหาชีวาลัยอีสาน

  ท่านจะได้พบข้อเขียนที่น่าสนใจ  มีความคิดเห็นอย่างไรแสดงความคิดเห็น มานะครับ...

ขอบคุณ รูปจากบล็อกของครูบาสุทธินันท์ ครับผม