อโนชา

แนะนำ
หลังจากได้ศึกษาการส่งการจักทำภาพแนะนำตนเองแล้วผู้ศึกษาได้จัดส่งมาให้อาจารย์ประเมิน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อโนชา จันทบุตรความเห็น (0)