ชุมชนKM -KKU โปรดทราบเร็วๆนี้ท่าน รองอธิการบดี จะมีเสื้อทีมKM -มข.แจกสำหรับคนKMที่มีผลงานชัดเจน เช่น เขียนบล็อกอย่างสมำเสมอ อย่างน้อยเล่าเรื่องวันละเรื่องในบล็อกฯลฯ

เร็วๆนี้กติกาจะแจ้งให้ทราบครับ อย่างน้อยๆเขียนบล็อกเข้าเกณฑ์อยู่แล้ว(ได้รับเสื้อสามารถ 1 ต้ว?  จากท่านรองรังสรรค์)

                       พิชัย