AAR Peer Assist ๒๙-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ (๑)


ได้กันเยอะเลย โดยเฉพาะพวก tacit knowledge ซึ่งเราไม่ได้เวลาไปนั่งฟังในห้องประชุม
 

 กลุ่มเพื่อนถ่ายภาพร่วมกัน

AAR ของทีม รพ.หัวเฉียว

คุณวรดา พึ่งศรีเพ็ง พยาบาลแผนกอายุรกรรม
๑. ความคาดหวัง : ที่มาดูงานครั้งนี้ก็คิดว่าจะเอาความรู้ที่ได้เพื่อที่จะไปพัฒนาศูนย์เบาหวานที่จะเปิดต่อไป
๒. สิ่งที่ได้เกินความคาดหวัง : เราได้รับความรู้มากมายจากการมาดูงานครั้งนี้ เราทราบว่าที่นี่มีเครื่องมืออะไรที่เรายังไม่เคยเห็น เราได้เห็นในครั้งนี้ด้วย
๓. สิ่งที่ได้น้อย : ไม่มี
๔. สิ่งที่ควรปรับปรุง : ดีแล้ว คิดว่าให้ความรู้ที่ครอบคลุมหมดทุกอย่าง
๕. จะกลับไปทำอะไร : คิดว่าจะกลับไปทำศูนย์เบาหวานของหัวเฉียวให้ดีที่สุด ความรู้ที่จะเอากลับไปทำต่อคือความรู้ทั่วๆ ไปที่จะไปทำศูนย์เบาหวาน เรื่องคำแนะนำ เรื่องการพัฒนาบุคลากร และเรื่องการทำงานเป็นทีม

คุณฐิติรัตน์ เสริมสุขเจริญชัย นักกายภาพบำบัด
๑. ความคาดหวัง : อยากจะมาดูระบบการดูแลคนไข้เบาหวานทั้งหมด รวมทั้งส่วนของตัวเองด้วยเกี่ยวกับเรื่องการดูแลเท้า และการออกกำลังกาย
๒. สิ่งที่ได้เกินความคาดหวัง : อย่างที่พี่ๆ เขาบอก ได้ดูเครื่องมือดูการตรวจวัดที่เรายังไม่เคยมีใช้ จะนำกลับไปเสนอผู้บริหาร อาจจะมาขอดูงานอีกสักครั้งหนึ่ง
๓. สิ่งที่ได้น้อย :
๔. สิ่งที่ควรปรับปรุง : ดีอยู่แล้ว
๕. จะกลับไปทำอะไร : เรื่องการดูแลเท้าในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ อาจจะมีโครงการที่ไปฝึกงานกับอาจารย์สมเกียรติ เพื่อทำให้ทางโรงพยาบาลมีประสบการณ์การดูแลเท้าที่ดีขึ้นกว่าเดิม

คุณวนิดา มกรกิจวิบูลย์ หัวหน้าพยาบาลแผนกวิชาการ
ได้มาวันเดียวขอกล่าวสั้นๆ ว่าสิ่งที่ได้ในวันนี้แล้วจะกลับไปทำต่อ ชอบ Plate Model มาก อยากจะขอเอาไปใช้ใน workshop DM กลางเดือนหน้าที่จะขอปรับวิธีการสอนใหม่ อันที่สองคือค่ายเบาหวาน ทีแรกคิดไว้ว่าถ้ามาวันนี้กลับไปจะลองไปคิดดู ดูเห็นแล้วเสร็จแล้วสรุปแล้วว่าขอพักไว้ก่อน ขอศูนย์ก่อนแล้วกัน ถ้าจะมีเรื่องเยอะพอสมควร อันนี้เรารอได้ อาจจะเป็นในปีต่อไป อันที่สามคือกระบวนการให้ความรู้ของเราปัจจุบันคือเป็นแบบรายบุคคลและเข้า class คิดว่าวันนี้พอจะได้ไอเดียบางอันที่เราจะเอาไปปรับวิธีการสอนใน class ให้ได้ประสิทธิผลมากกว่าที่เป็นอยู่

คุณศิริวรรณ พึ่งวรอาสน์ นักโภชนาการ 
ตามที่เสนอไปคงจะไปปรับในเรื่องอัตรากำลัง จะกลับไปขออัตรากำลังเพิ่ม กลับไปปรับปรุงพัฒนาในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะสิ่งที่เห็นในครั้งนี้ เรื่องสถานที่การจัดกิจกรรม ประทับใจรูปแบบการจัดอาหาร ได้ไอเดียบางอย่างที่จะเอากลับไปใช้ในองค์กรได้

คุณสุภาวดี นิ่มนวล เภสัชกร
๑. ความคาดหวัง : อยากมาดูบทบาทของเภสัชกรในการร่วมทีมว่าเป็นอย่างไรบ้าง ในขณะที่ภาระงานหน้าเคาน์เตอร์จ่ายยาเยอะแบ่งงานอย่างไรที่จะนำความรู้ไปร่วมกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. สิ่งที่ได้เกินความคาดหวัง : ได้ดูอย่างอื่น ได้ดูภาพกว้างขึ้นจากงานหน้าเคาน์เตอร์ ได้ดูว่าขณะนี้แนวโน้มการดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานกว้างขึ้น เป็นองค์รวมมากขึ้น ประทับใจก็คงจะเป็นอาหารและการประชุมที่เป็นกันเอง เปิดกว้างให้ทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ก็เป็นความคิดเห็นที่ดี บางทีก็เป็นมุมมอง บางครั้งเราคิดว่าเป็นความเห็นพื้นๆ เราไม่กล้าเสนอ แต่พอเขาเสนอมาก็เห็นว่ามีเหตุผลดี
๓. สิ่งที่ได้น้อย : ไม่มี
๔. สิ่งที่ควรปรับปรุง : ไม่มี
๕. จะกลับไปทำอะไร : ตอนแรกที่ให้ไปอยู่ OPD เบาหวานก็คิดว่าตัวเองไม่เหมาะสม เพราะบุคลิกไม่ให้ คิดว่าจะถ่ายเทให้น้องไป ก็จะให้น้องไป แต่พอมาร่วมทีมแล้วก็คิดว่าเราน่าจะกลับไปทำให้ดีกว่านี้ จะกลับไปปรับปรุงตัวเอง

คุณจิตติมา เพ็งคล้าย หัวหน้าพยาบาล แผนกอายุรกรรม
๑. ความคาดหวัง : จะมาดูรูปแบบว่าการให้ความรู้และการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเป็นอย่างไรบ้าง
๒. สิ่งที่ได้เกินความคาดหวัง : มีสิ่งที่ได้เกินความคาดหวังเยอะมาก ได้ทั้งประสบการณ์ ความรู้ แล้วก็มี tact อะไรที่ใช้กับคนไข้
๓. สิ่งที่ได้น้อย : ไม่มี
๔. สิ่งที่ควรปรับปรุง : ดีอยู่แล้ว โดยเฉพาะรูปแบบของ KM แลกเปลี่ยนความรู้คือเราไม่ต้องเสียเวลามาก ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นๆ..... เราสามารถเอาไปใช้ได้เลย เป็นรูปแบบการประชุมที่นับว่าดีมาก ถ้ากลับไปที่หัวเฉียวถ้ามีความสามารถจะจัดการประชุมแบบนี้ได้
๕. จะกลับไปทำอะไร : ตอนนี้ศูนย์เบาหวาน ยังไม่เปิด แต่ OPD เรามีคนไข้เยอะมาก คิดว่ากลับไปคงจะต้องไปจัดการเรื่องการให้ความรู้แก่คนไข้เบาหวานที่เข้ามา รวมทั้งโรคอื่นๆ เพื่อที่บทบาทของพยาบาลจะได้เด่นชัดขึ้น...... จะกลับไป set ที่ OPD ใหม่....

คุณเพ็ญแข พรหมผลิน มาจากงานแม่และเด็ก เป็นน้องใหม่ของวงการเบาหวานที่เพิ่งเข้ามา
๑. ความคาดหวัง : จะมาดูงานด้านแม่และเด็ก จะมาเรียนรู้ว่า GDM ของที่นี่ทำอย่างไร
๒. สิ่งที่ได้เกินความคาดหวัง : สิ่งที่ได้กลับไปค่อนข้างเยอะ มีความตระหนัก มี attitude อะไรที่ดีขึ้นมาก ที่จะย้อนกลับไปดูคนไข้เบาหวานในกลุ่มนี้ที่ว่าเราจะทำอย่างไรให้เขาได้สิ่งที่ดีที่สุดทั้งแม่และลูก อันนี้เป็นสิ่งที่ได้มามากเลย
๓. สิ่งที่ได้น้อย : ไม่มี
๔. สิ่งที่ควรปรับปรุง : กิจกรรมแบบนี้เป็นกิจกรรมที่ดี เป็นสิ่งที่ดีมาก.......ดำเนินตาม
๕. จะกลับไปทำอะไร : เกี่ยวกับเรื่องโมเดลอาหาร.......มุมความรู้ในเรื่องของแม่ก็ควรมี เดี๋ยวนี้เบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ก็มากขึ้นแล้วก็ได้ของเด็กแถมไปด้วย เป็นการสร้างเสริมสุขภาพ เกมส์ฝรั่งอันตรายเป็นสิ่งที่ปิ๊งไอเดียว่ากลับไปจะต้องไปทำ เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพ เพราะปัจจุบันนี้เด็กอ้วนมากขึ้นเรื่อยๆ ขออนุญาตกลับมาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวไม่มีในเทป ประทับใจมากก็คืออาหาร มีโมเดลมาให้ว่าที่เรารับประทานนี่คำนวณแคลอรี่มาให้ด้วย ทำให้เราตระหนัก เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปอาหารแต่ละมื้อมีแคลอรี่เท่าไหร่ อันนี้ก็เอาไปประยุกต์ได้กับคนไข้

คุณศลิษา ดวงมาลย์
๑. ความคาดหวัง : (ไม่ได้บอก)
๒. สิ่งที่ได้เกินความคาดหวัง : เมื่อวานไม่มีโอกาสได้เข้า เพราะ สปสช.มาตรวจที่โรงพยาบาล ก็เสียดาย แต่วันนี้ที่ได้ไปก็ดีมากเลยไม่เคยคิดว่าการประชุมจะเป็นการมาพูดคุยให้เห็นภาพ อย่างเรื่อง DM Campทำอย่างนี้ทำให้เราเกิดไอเดียขึ้นมา ก็ได้ไอเดียที่จะไปทำ ส่วนในด้านของ PCU จะเอาไปทำที่ PCU อาจจะเป็นบทบาทของนักกำหนดอาหาร เพราะว่าที่ PCU คนไข้อาจจะไม่สามารถไปเข้า Day Camp หรือ DM Camp ได้ ก็อาจจะเอาในเรื่องกำหนดอาหารให้คนไข้ แล้วทำเป็นโมเดลทำอะไรสอนคนไข้ คิดจะทำโครงการสอนให้คนไข้ดูแลตนเองเรื่องโรคเบาหวาน คนไข้เบาหวานนี่มีมากเป็นอันดับสามของแผนกเลย จะทำโครงการเรื่องการดูแลเท้า สาธิตการดูแลเท้า สาธิตเรื่องอาหาร .....เป็นโครงการที่จะวางแผนทำในเดือนหน้า ก็ได้ไอเดียจากตรงนี้ไป
๓. สิ่งที่ได้น้อย : ไม่มี ไม่คิดว่าจะได้ถึงขนาดนี้
๔. สิ่งที่ควรปรับปรุง : ไม่มี
๕. จะกลับไปทำอะไรต่อ : ก็ตามที่บอก โครงการอย่างที่บอก ที่วางแผนจะทำก็จะเอาจากตรงนี้ไป

นพ.เจษฎา พันธวาศิษฎ์ อายุรแพทย์
ต้องขอออกตัวว่าไม่เคยอยู่ รพ.private มาก่อน ก็เป็นโอกาสที่ดีมากได้มาดูงาน DM ที่อยู่ในอันดับ ๑ ของประเทศไทย .......การที่จะไปทำก็ต้องดูจุดด้อยจุดแข็งของเราก่อน ประกอบกับคนไข้ที่อยู่ที่โน่นก็ไม่ได้เหมือนกับที่เทพธารินทร์ที่เป็น Full private ก็จะเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้มากกว่า คงไม่ได้เลียนแบบไปทั้งหมด.......คิดว่าโอกาสหน้าที่ทำงานถ้ามีปัญหาหรือมีข้อสะดุดอะไรคิดว่าทางเทพธารินทร์คงมีความยินดีรับฟังปัญหาจากทางเรา
ประทับใจที่ทาง รพ.ให้ข้อมูลทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้น เริ่มอย่างไร มีปัญหาอะไร ทำให้พวกเราได้รู้ว่าถ้าเริ่มต้นเรามีปัญหา อย่างน้อยก็ทางเทพธารินทร์เขาเคยแก้ปัญหา solve ปัญหาด้วยแบบนี้ เราก็จะลอง solve ดู ถ้าไปดูงานตาม รพ.ต่างๆ เขาจะบอกที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้เลย กว่าที่เขาจะมาถึงตรงนี้ได้บางทีเขาก็ไม่บอกเรา ทำให้เราไม่ทราบว่าเขามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร รพ.เทพธารินทร์เขาบอกว่าเคยทำอย่างนี้ๆ .....กว่าจะสร้างคนแข็งแกร่งขนาดนี้ก็ผ่านอะไรมาบ้าง
ในฐานะที่เราเป็นแพทย์นอกจากเราจะต้องดูแลผู้ป่วยแล้ว เราจะต้องมีการประสานงานกันทั้งเภสัช พยาบาล โภชนากร และอื่นๆ

พญ.อนัญญา เมืองงามสมบูรณ์ อายุรแพทย์
๑. ความคาดหวัง :
๒. สิ่งที่ได้เกินความคาดหวัง : สิ่งแรกเลยประทับใจมากตั้งแต่เข้ามาทีแรกนึกว่าจะมาแค่ รพ.เดียว พบว่ามี รพ.อื่นด้วย เห็นด้วยกับการที่จัดรูปแบบการประชุมครั้งนี้ เพราะว่าหลาย รพ. แต่ละ รพ.ก็มีปัญหามีมุมมองต่างกัน เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ สิ่งที่เป็นปัญหาและการแก้ไข สิ่งที่ประทับใจอันแรกสุดก็คือที่อาจารย์เทพกล่าว รูปเต่าและกระต่าย ดีใจมากเลยเพราะมีการพูดว่าเทพธารินทร์นี่เป็นแม่แบบ เริ่มต้นแค่ไหน ขณะนี้เป็นระดับไหน คือเป็นแม่แบบอย่างดี และเป็นแม่แบบที่เหมือนกับเป็นสิ่งที่ให้ความรู้กับพวกเราที่เหมือนกับคนที่มารับการเรียนรู้ทุกอย่าง เหมือนพวกเรามาเรียนลัด อาจารย์เปิดเผยทุกอย่างรวมทั้ง staff ที่เกี่ยวข้อง ให้ความรู้ ปัญหา และสิ่งที่แก้ไข เราที่แค่มาเรียนวันครึ่งได้ไปมากในการที่จะไปปรับปรุงแก้ไข เราคงจะไม่สามารถที่จะทำได้แบบนี้ แต่ทำอย่างไรที่เขาทำมาแล้วและปรับปรุงในสภาพที่เราจะทำได้ เพราะอุปกรณ์ทุกอย่างเราคงไม่สามารถจะทำได้ อาจจะต้อง apply อย่างไร สิ่งที่เราคาดว่าจะเข้ามาคือจะไปจัดศูนย์เบาหวานให้ได้ครอบคลุมแค่ไหนในบทบาทของที่ รพ.ปัจจุบัน เราคงไม่สามารถที่จะทำได้เท่าตรงนี้ แต่จะเอาความรู้ไปปรับปรุง ความรู้ที่ได้ในวันนี้คือความรู้สุดยอด ยังอยากได้มากกว่านี้คือเรายังไม่เห็นตึกใหม่ ยังไม่เห็นที่สมบูรณ์แบบ คาดว่าจะได้มาดูอีกตรงจุดใหม่ที่พร้อมแล้ว เพราะรู้สึกว่าคงจะสมบูรณ์แบบจริงๆ ตอนนั้น
๓. สิ่งที่ได้น้อย : (ไม่ได้บอก)
๔. สิ่งที่ควรปรับปรุง : ไม่มีอะไร เพราะรูปแบบดีมาก มีการคุยแล้วมีการสรุป
๕. จะกลับไปทำอะไร : ก็คงต้องไปค่อยๆ ช่วยกันกับหลายๆ ฝ่าย และที่ยินดีและก็อยากจะเห็นก็คือทางฝ่ายบริหารได้เห็นว่าควรจะสบับสนุนในจุดใดบ้าง เพราะว่าบุคลากรที่ทำอยู่ปัจจุบันนี้งานก็ค่อนข้างจะเต็มมือ เพราะรูปแบบของศูนย์เบาหวานถ้าจะทำให้ได้เต็มที่ก็คงต้องมีบุคลากรที่สมบูรณ์แบบในทุกๆ หน่วยงาน เป็นของศูนย์โดยตรง เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ และมาครั้งนี้ก็อย่างที่ว่าเกินความคาดหวังมาก แล้วก็ยังมีความรู้สึกว่ายังอยากมาดูอีก


นพ.พงษ์สันต์ ลี้สัมพันธ์ อายุรแพทย์ “ผู้มีอายุเหลือมากก็พูดไปหมดแล้ว เหลือแต่ผมผู้ที่มีอายุเหลือน้อย”
๑. ความคาดหวัง : ก็เป็นคล้ายๆ กับที่หลายๆ คนพูด ผมให้ที่นี่เป็น best practice ในเรื่องของ DM อยากมาดูเพื่อเติมเต็มในสิ่งที่เราขาด แต่จะเติมเต็มได้แค่ไหนก็เป็นอีกเรื่อง เพราะเราก็คือเต่าตัวน้อยๆ ที่มาดูกระต่าย แล้วหวังว่าสักวันหนึ่งก็คงมีโอกาสให้กระต่ายได้ใช้บ้าง เราอยากมาดูทั้งด้านของ knowledge ด้านของเทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้งสถานที่ด้วย สำหรับเอาไปดูว่าเราจะทำอย่างไรกันดีสำหรับที่เรากำลังจะเริ่ม
๒. สิ่งที่ได้เกินความคาดหวัง : “ผมเริ่มเกินคาดตั้งแต่ที่เห็นตารางหมายกำหนดการแล้ว” บอกเจ้าหน้าที่ว่านี่มัน KM นี่ ที่ผ่านมาผมเคยไปดูงาน KM แต่ไม่เคย practice KM เลย ครั้งนี้เป็น official KM ครั้งแรกของผม ได้ practice เลย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ share ประสบการณ์ knowledge sharing ได้กันเยอะเลย โดยเฉพาะพวก tacit knowledge ซึ่งเราไม่ได้เวลาไปนั่งฟังในห้องประชุม เพราะฉะนั้นการดูงานครั้งนี้ก็เกินความคาดหวังไปอย่างหนึ่ง อย่างที่ ๒ คือคิดว่าเป็นการดูงานที่ดี ตอนแรกนึกว่ามาเดินๆ ดู มีคนพาไปแล้วก็กลับมานั่งสรุปกันอะไร แต่ทำอย่างนี้ได้ knowledge sharing จริงๆ
๓. สิ่งที่ได้น้อย : คงคล้ายหมออนัญญา เราอยากดูตึกใหม่ที่สมบูรณ์แบบ อยากดู floor 10 ที่ว่าจะเป็น one stop หรือ nearly one-stop service เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ขอมาดูอีกรอบ
๔. สิ่งที่ควรปรับปรุง : ก็คงมีเล็กๆ น้อยๆ เรื่องเครื่องไม้เครื่องมือ เรื่องไมโครโฟน.... คิดว่าตึกใหม่คงจะพร้อมไม่ต้องลากสาย
๕. จะกลับไปทำอะไรต่อ : คิดว่าคงจะไปผลักดันเรื่อง Day Camp เพราะคิดว่า Day Camp คงจะทำได้ง่ายกว่า แล้วก็จะเป็นตัวจุดฉะนวนไปสู่ส่วนอื่นๆ ....อีกอันหนึ่งที่ชอบคือเรื่องของมุมอาหารมุมสุขภาพ อันนี้คิดว่าน่าจะเอาไปทำคงไม่ยากอะไร ได้ไอเดียไปแล้ว แล้วก็คงต้องไปประชุมกับผู้บริหารเพื่อสรุปว่าหลังจากที่เรามาดูงานแล้วได้รับความรู้แล้ว ได้รับแนวคิดต่างๆ แล้ว เราจะไปลงมือทำกับศูนย์เบาหวานของเราอย่างไรในแง่ของการดำเนินการ อีกอย่างหนึ่งที่ผมสามารถเอาไปใช้ได้ตลอดไปคือเรื่องของแนวคิด ผมชอบแนวคิดเรื่องกระต่ายกับเต่า แล้วผมชอบแนวคิดที่อาจารย์เทพมาเกริ่นให้ว่าอย่าไปคิดว่าอะไรทำไม่ได้ แต่เราต้องเลือกดูว่าเราจะทำอะไรก่อน เราจะทำอะไรที่เป็นสิ่งจำเป็นก่อน

ดร.วัลลา ตันตโยทัย :
ทีมของเทพธารินทร์ก็ได้อะไรจากทีมหัวเฉียวเยอะเลย เล็กๆ น้อยๆ ที่เราคิดกันไม่ออก ต้องบอกว่าเป็นความประทับใจเช่นกัน อย่างเรื่อง class ที่เราจัดยิ่งนานไปคนไข้ยิ่งน้อยลงๆ คำพูดของ นพ.พงษ์สันต์ ที่บอกมาทำให้เราเห็นภาพเลยว่าต้องไปตั้งชื่อให้ดูดี จัดกิจกรรมอย่าไปยึดแบบเดิมๆ ที่เป็น routine หรือมุมอาหาร เราก็จัดอยู่จุดเดียว พออาจารย์พูดว่า “ทำไมไม่ทำเป็นเฟรนไชน์” เราก็นึกถึงเลยว่าที่ตึกใหม่เราก็ไปจัดได้ คิดว่าทุกฝ่ายก็คงได้ด้วยกัน ทีมเทพธารินทร์ก็ได้เพิ่มทุกครั้งที่ทีมอื่นมาแลกเปลี่ยนด้วย เราก็ได้ไอเดียได้อะไร จะเห็นว่าทุกคนก็เต็มใจที่จะแลกเปลี่ยน แล้วไม่เคยปิดบังว่ามันไม่ใช่ดีไปหมดทุกอย่าง บางอย่างที่เราทำก็มีปัญหาเหมือนกัน

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๙

หมายเลขบันทึก: 33085เขียนเมื่อ 3 มิถุนายน 2006 16:17 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 มิถุนายน 2012 15:13 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี