การตรวจสอบเบื้องต้นคำตอบการสอบที่ผ่านมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2549 พบว่าอยู่ในขั้นพอใจ แต่ผิดจากระดับซึ่งอาจารย์คาดการณ์ไว้ก่อนการสอบไปเล็กน้อย ทำให้อจารย์ต้องปรับการกระจายน้ำหนักของการคิดลำดับขั้น (Grade) ของแต่ละท่าน โดยจะทำการกระจายคะแนนใหม่ ด้งนี้ครับ

โครงงาน = 45%

Midterm1=15%

MIdterm2=30%

Final=10%

----------------------------------- 

อรรถชัย จินตะเวช, เชียงใหม่

๖ มิถุนายน ๒๕๔๙