ขอส่งรูปภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว โดยใช้ Flash MX ของนางสาววันวิสาข์  ถิ่นสอน ส่งอาจารย์รุจโรจน์  แก้วอุไร