เสร็จจากเป็นวิทยากรให้รอง ผอ.มัธยมฯจังหวัดนนทบุรี ที่โรงเรียนสตรีนนทบุรีภาคเช้าวันที่ 2 มิย. ภาคบ่ายผมได้เดินทางไปที่โรงแรม The Royal Gems Lord ที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในการอบรมพัฒนาผู้บริหารและครูที่เสนอขอรับประเมินเลื่อนวิทยฐานะเป็นเชี่ยวชาญ จำนวน 34 คน ที่ส่งแบบ วฐ.1 ตั้งแต่ 1 เมษายน เพราะ ก.ค.ศ.กำหนดเงื่อนไขว่าถ้าจะได้รับการแต่งตั้งต้องผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.กำนด(6 วัน) โดยต้องอบรมภายใน 2 เดือน และผ่านอบรมแล้วจึงจะส่งผลงานด้านที่ 3 (ผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลงานทางวิชาการ)เพื่อขอรับการประเมินได้

      การอบรมพัฒนากำหนดระหว่าง 2-7 มิย. ท่าน ผอ.ประไพ (ผอ.สพท) เป็นประธานและอยู่ดูแลตลอด  เราได้วิทยากรหลักจาก ก.ค.ศ.ที่นำทีมโดยท่านที่ปรึกษา ก.ค.ศ. ท่านสมยศ  มีเทศน์และคณะผู้บริหาร ก.ค.ศ. รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาตามหลักสูตรหลายคนมาช่วยครั้งนี้

      ท่าน ผอ.ประไพ ได้จัดทีมงาน ผู้บริหาร/ศน./ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รวม 12 คน มาเป็นที่ปรึกษาช่วยเหลือให้คำแนะนำเป็นรายคน (ประมาณ 1ต่อ 3) ดูแลตลอดไป  ผมก็เป็นทีมงานที่ปรึกษาให้แก่ผู้บริหารคนหนึ่ง จึงต้องบริหารเวลาที่มีงานซ้อนกันหลายงานขณะเดียวกันมาอยู่ในการประชุมครั้งนี้งานเดียวตลอดไป