วิทยากรให้ชมรมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี

        เมื่อวันที่ 2 มิย.(ครึ่งวันเช้า) ผมได้รับเชิญจากท่านรองฯผ่องใส  ถาวรจักร์ ประธานชมรมรอง ผอ.โรงเรียนมัธยมฯในจังหวัดนนทบุรี ให้มาบรรยายพูดคุยให้รอง ผอ.ทั้งจังหวัดฟังเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาตนเอง/พัฒนางานเพื่อนำไปสู่การประเมินเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น(ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ)

        ผมได้นำเสนอใน 2 ประเด็นคือ แนวทางการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ และแนวทางการพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อประเมินเลื่อนวิทยฐานะ โดยมี Powerpoint และเอกสารประกอบการ  บรรยาย  ใช้เวลาไม่ถึง 3 ชั่วโมงก็คุยกันรู้เรื่องทั้ง 2 เรื่อง แถมให้ตัวอย่างผลงานวิชาการหลากหลายประเภทด้วย (เราคิดเอาเองว่าเขาเข้าใจ) แต่ดูจากความตั้งใจฟัง  การซักถามจนไม่มีคำถามจะซัก  และความจริงใจต่อกันที่เราคุ้นเคยผูกพันกันมา ก็นับเป็นบรรยากาศที่ดี ช่วยเหลือแลกเปลี่ยนกันอย่างพี่อย่างน้อง โดยเจตนาที่เราจะพัฒนาก็จะไปลงที่ความก้าวหน้าที่โรงเรียนและนักเรียนเป็นประเด็นแรกอยู่แล้ว ส่วนความก้าวหน้าของแต่ละคนที่ทำความดีน่าจะเป็นอานิสงส์หรือผลพลอยได้

       ต่อไปนี้ก็ถือเป็นการท้าท้ายให้รอง ผอ.แต่ละคนคิดนวัตกรรมที่จะพัฒนาสถานศึกษา พัฒนาครู พัฒนานักเรียน ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิดความเห็น (0)