ในยุตปัจจุบันทุกอย่างจะต้องมีคอมพิวเตอร์เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเสมอ คนในยุตนี้จึงต้องเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่แต่พอให้รู้จักหรือได้ใช้อย่างผิวเผินเท่า จำเป็นจะเรียนรู้อย่างท่องแท้ว่าและเข้าใจลึกซื้ง แต่การที่ทุกคนจะเรียนรู้ได้อย่างนั้น ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดขึ้นได้คือครูคอมพิวเตอร์(คนคอมฯ)เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดขึ้นได้ จึงเป็นภาระรับผิดชอบอันหนักอึ้งของคนคอมฯที่จะต้องตั้งหน้าตั้งตาให้ความรู้แก้บุคคลที่ต้องการเรียนรู้และไม่ต้องการเรียนรู้เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของบุคคล และสังคมที่อะไรก็คอมพิวเตอร์ แต่บนภาระอันหนักก็จะแฝงไว้ด้วยความภาคภูมิใจในส่วนลึกขอจิตใจขอบคนคอมฯทั้งหลาย ทำต่อไปอย่างย่อท้อเพราะเราคือคนคอมฯ