ตามรอยระบบนัดผู้ป่วยนอก

ร้อยเรียงประสบการณ์การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

         บันทึกเล่มนี้เป็นการร้อยเรียงประสบการณ์การนำนโยบายการพัฒนาระบบนัดของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ลงสู่การปฏิบัติ   ใคร่ขอเล่าความเป็นมาตั้งแต่ยุคแรกของการเริ่มพัฒนาระบบนัดตั้งยุคของการพัฒนาด้วยระบบมือจนถึงยุคของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้   โดยเน้นหนักไปในด้านการบริหารจัดการ  การจัดระบบบริการ   การประสานงาน  คณะทำงานฯ   ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา  ฯลฯ  รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคและผลกระทบที่เกิดขึ้น  โดยบันทึกจากประสบการณ์และความคิดเห็นของผู้เขียน  รวมทั้งการสำรวจความคิดเห็นของทีมงาน โดยมุ่งหวังที่จะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อให้เกิด better practice ด้านการพัฒนาระบบนัดผู้ป่วยนอก  ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดระบบบริการผู้ป่วยนอก ช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดเวลาของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ลดความแออัดบริเวณพื้นที่รอตรวจ สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการได้

           

ถึงวันนี้ทำให้เรารู้ว่าไม่มีอะไรที่ไกลเกินฝัน ในที่สุดเราก็ได้ Best Practice เรื่องระบบนัดจนได้นะ

ใครอยากรู้ว่าทำอย่างไรให้ถามคลินิกหู คอ จมูกและคลินิกฝากครรภ์นะ ตอนนี้เขาเป็นแช้มอยู่   ส่วนคลินิกอายุรกรรมมาทีหลังแต่ดังกว่านะ

รายละเอียด....รอติดตามตอนต่อไป  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตามรอยระบบนัดผู้ป่วยนอกความเห็น (0)