เมื่อคนเรามีอายุมากขึ้นเข้าสู่วัยกลางคน หลอดเลือดแดงจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีความหนามากขึ้นและมีความยืดหยุ่นน้อยลง เมื่อร่วมกับมีระดับของไขมันโคเลสเตอรอลในเลือดสูง  จะทำให้มีการสะสมของไขมันที่ผนังหลอดเลือด และทำให้หลอดเลือดตีบแคบลงเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านไป กระบวนการเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นกับหลอดเลือดแดงทั่วร่างกายรวมถึงหลอดเลือดหัวใจด้วย และเมื่อเกิดขึ้นกับหลอดเลือดหัวใจจะทำให้เลือดและออกซิเจนที่ไปเลี้ยงหัวใจลดน้อยลง เรียกว่า “โรคหลอดเลือดหัวใจ”
                ในเวลาที่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจทำงานหนักขึ้น ออกกำลังกาย หรือมีความเครียด จะมีผลทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้น ต้องเต้นเร็วขึ้น สูบฉีดเลือดมากขึ้น หัวใจจึงต้องการเลือดมาเลี้ยงมากขึ้นด้วย จนกระทั่งหัวใจมีความต้องการเลือดมากกว่าความสามารถของหลอดเลือดหัวใจที่จะนำเลือดมาหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ ก็จะทำให้มีอาการเจ็บหน้าอกเกิดขึ้น (angina) เรียกว่า “กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด”
                บางครั้งอาจเกิดรอยแยกในบริเวณที่มีการสะสมของไขมันที่ผนังหลอดเลือด จะทำให้มีเกร็ดเลือดมารวมตัวและเกิดเป็นลิ่มเลือดขึ้น ถ้าลิ่มเลือดมีขนาดใหญ่มากจนอุดกั้นหลอดเลือด ทำให้เลือดผ่านไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่ได้ ทำให้เกิด “กล้ามเนื้อหัวใจตาย” ในบริเวณที่หลอดเลือดนั้นไปเลี้ยง หลังจากเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตาย กล้ามเนื้อบริเวณนั้นจะถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อพังผืด ซึ่งไม่สามารถยืดหยุ่นได้ ต้องมีการหนาตัวของกล้ามเนื้อหัวใจในบริเวณข้างเคียงขึ้นมาทำหน้าที่ทดแทน....ติดตามตอนต่อไป