วันนี้ 2 มิ.ย 49 
ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น" ถือได้ว่าได้รับความรู้มาก เพราะตัวเองก็ได้เข้าร่วมอบรม blog ไม่กี่ครั้ง ครั้งแรกที่ไปก็เป็นรุ่นแรก และเป็นรุ่นหม้อแปลงระเบิด ก็เลยไม่ได้เขียนอย่างจริงจัง ได้แต่มาทดสอบเขียนเอง โดยที่อ่านหลักการและวิธีการใช้ แต่ก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไร 
แต่วันนี้ท่าน อ.beeman,อ.ชายขอบ ,อ.ขจิต ,อ.Dr.ka-poom พร้อมด้วยท่าน อ.jj ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละท่าน และเทคนิคการใช้ต่างๆ

ขอขอบคุณมากค่ะ
นงรัตน์