ผู้เขียนตามคุณ Dr. Kapoom คุณชายขอบ อาจารย์Beeman อาจารย์ Panda ไปแลกเปลี่ยนเรียนกับบุคลากรที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่านอาจารย์หมอ JJ เป็นบุคคลที่ Active มาก นอกจากนี้ยังเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กลับไปมหาวิทยาลัยจะได้อ่านงานของคุณจรัลศรี คุณใบบุญ(นึกว่าเป็นผู้ชาย) คุณเด็กวัด แตงโม(นึกว่าผู้หญิง) คุณธวัช คุณชำนาญ พี่พิชัย เหล่าไรน้ำนางฟ้า( 7 คน ) ศูนย์หัวใจสิริกิตต์ ผอ.สุนาถ รับปากว่าจะเขียนเรื่องอาหารซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้เขียนชอบมาก คุณชายขอบก็ชอบ   ตอนนี้ขอยืมรูปอาจารย์ JJ มาครับ

  รออ่านงานของทุกท่านที่กล่าวมา...เร็วๆนี้ใช่ไหมครับ....

ขอบคุณ รูปจากของอาจารย์หมอ JJ