การอบรมเตรียมการประเมินภายนอก รอบ2

เตรียมการประเมินภายนอก
 สพท.หนองบัวลำภู เขต 1 ได้จัดอบรมเตรียมการประเมินภายนอกรอบที่ 2 โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนสมัครเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก โดยกลุ่มนิเทศฯได้จัดอบรมไปแล้ว 5 รุ่นใช้เวลารุ่นละ 1 วัน และจะอบรมรุ่นสุดท้ายในวันที่ 5 มิถุนายน 2549 ณห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู  เนื่องจากการประเมิน รอบ 2 นี้เป็นการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพ จะมีการประเมินทั้งอิงเกณฑ์ และประเมินอิงสถานศึกษา โรงเรียนจึงจำเป็นต้องทราบแนวทางและเกณฑ์การประเมินเพื่อจะได้เตรียมการประเมินได้อย่างถูกต้อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ของกลุ่มนิเทศความเห็น (0)