สมุนไพร...ประโยชน์....สู่การอนุรักษ์

การรวบรวมพืชสมุนไพรไว้ในแปลง ปัจจุบันมีรวบรวมไว้ประมาณกว่า 600 ชนิด
     ปัจจุบันความนิยมของมนุษย์โลกได้กลับสู่ธรรมชาติมากขึ้น    โดยเฉพาะด้านการรักษาโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ โรคแล้วโรคเล่า    จนเป็นสาเหตุให้มีการนำสมุนไพรพื้นบ้านมาสกัดทางวิธีการทางแพทย์  เพื่อมาใช้บำบัดโรคแต่ละโรค  ซึ่งตอนนี้ทางศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรเองก็ได้มีการรวบรวมพืชสมุนไพรไว้ในแปลง   ปัจจุบันมีรวบรวมไว้ประมาณกว่า  600 ชนิด  เพื่อที่จะได้ศึกษาและนำพืชสมุนไพรเหล่านั้น ไปใช้ประโยชน์      การรวบรวมโดยมีการเสาะหาพืชสมุนไพรจากแหล่งที่มาต่างๆไม่ว่า บนภูเขา, ริมแม่น้ำหรือชายทะเล  ก็มีการไปเพื่อรวบรวมไว้ในแปลงสมุนไพรของศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร   เพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจค้นคว้าหรือ แวะไปเยี่ยมชมก็สุดแต่ท่าน  เพราะขณะนี้ทางศูนย์วิจัยพืชสวนฯ ของเราก็ได้เปิดเป็น ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรด้วย  จึงขอเชิญผู้ที่สนใจแวะเยี่ยมชมบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon-hortrcความเห็น (0)