Mobile Unit ที่อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

ท่านอธิการบดีให้เกียรติในการเยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะทำงาน พร้อมทั้งร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำชุมชนอำเภอกงไกรลาศ

          เสาร์และอาทิตย์ที่ 27-28 พฤษภาคม 2549 ที่ผ่านมา ดิฉันและคณาจารย์รวมแล้วกว่า 70 ชีวิต  ได้ออกให้บริการเคลื่อนที่ฯ ในนามหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาสุขภาพและอาชีพประชาชน(Mobile Unit) ของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสนองตอบต่อนโยบายหลักอีกข้อของมหาวิทยาลัย คือ การบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร เป็นหัวหน้าทีมของมหาวิทยาลัยในการออกหน่วยฯ ครั้งนี้ 

          รถบัสคันใหญ่สีเขียวมีตราสัญญลักษณ์ของคณะแพทยศาสตร์เริ่มเคลื่อนตัวออกจากโรงจอดรถคณะแพทย์เวลา 6.45 น. หลังจากนั้นเราเดินทางมาถึงสถานที่ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง ตำบลท่าฉนวน  อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เวลา 07.49 น. เร็วกว่าที่ทางทีมงานประมาณการไว้มาก  หลังการลงรถพวกเราได้รับการต้อนรับด้วยอาหารเช้าคือ ข้าวต้มและกาแฟ จากทางโรงเรียน ในยามเช้านี้สังเกตได้ชัดเจนว่า มีผู้มารอรับบริการค่อนข้างบางตา พบเพียงหญิงวัยชราและชายสูงอายุมารอตรวจจากคณะแพทย์และรอเจาะเลือดจากคณะสหเวชฯ เท่านั้น  แต่ในยามสายๆ ก็เริ่มเห็นผู้คนหลั่งไหลกันเข้ามารับบริการเรื่อยๆ  แม้จะไม่ได้มากมายนัก  แต่ก็ทำให้กิจกรรมการออกให้บริการในครั้งนี้ครึกครื้นไม่เบาเลยทีเดียว

          ในการออกให้บริการครั้งนี้ท่านอธิการบดีได้ให้เกียรติในการเยี่ยมชมกับหน่วยบริการของเราด้วย โดยท่านได้เดินทางมาถึงจุดให้บริการประมาณบ่ายสองของวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พร้อมทั้งร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำชุมชนอำเภอกงไกรลาศ และให้กำลังใจคณะทำงานแต่ละคณะไปพร้อมๆ กัน โดยมีท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร ให้รายละเอียดของการปฏิบัติงานของแต่ละคณะ

          ทีมผู้ประสานงานสังเกตการทำงานของบุคลากรแต่ละท่านแล้วก็อดชื่นชมไม่ได้  ในฐานะที่ดิฉันเป็นคนหนึ่งในทีมผู้ประสานงานของการออกให้บริการในครั้งนี้  ได้เห็นอะไรมากมายในการออกให้บริการของบุคลากรทุกท่านในทุกๆ ครั้งที่ออกให้บริการ และแน่นอนค่ะครั้งนี้ก็เช่นกัน  ความตั้งใจและการทุ่มเทเวลาอันมีค่าให้กับการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนของบุคลากรจากมหาวิทยาลัย  เป็นสิ่งที่ดิฉันประทับใจทุกครั้งที่ได้ร่วมงานการออกหน่วยฯ

          คณะแพทย์นำทีมโดยคุณหมอรสสุคนธ์ ศรีพัฒนาวัฒน์ ได้จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการตรวจหาความผิดปกติของดวงตามาจากกรุงเทพฯ  ใส่รถขนอุปกรณ์พร้อมทีมงานจากบริษัทเอกชนและนั่งตรวจตั้งแต่เช้าจนถึงเวลาบ่ายสาม  เว้นช่วงพักกลางวัน(ซึ่งมักจะล่าช้ากว่าทุกๆ คณะเนื่องจากคนไข้เยอะ) ประมาณ 40 นาที เห็นแล้วทีมงานอดชื่นชมไม่ได้ค่ะ  ในครั้งนี้ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์  พรรณารุโณทัยและ ผศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ (รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะแพทยศาสตร์)ได้ให้เกียรติในการเยี่ยมชมการทำงานของคณะแพทยศาสตร์ด้วย

          คณะสหเวชศาสตร์นำทีมโดย รศ.ดร.มาลินี ธนารุณ (คณบดีคณะสหเวชศาสตร์) ผศ.ดร.อรทัย  ตั้งวรสิทธิชัย  แฟนพันธุ์แท้อีกคนของโมบาย ยูนิต และคณาจารย์ทีมงานคับคั่งรวมแล้วกว่าสิบชีวิต  หลังรับประทานอาหารเช้าพบชาวบ้านมารอตรวจเลือดกันหนาตา

          คณะทันตแพทยศาสตร์นำทีมโดย อาจารย์ทันตแพทย์ไพโรจน์  ศรีอรุณ และทีมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่กว่าสิบชีวิตอีกเช่นกัน  ซึ่งในยามเช้าๆ ก็จะเห็นคนไข้มารอต่อคิวกันคับคั่งทีเดียว 

          คณะเภสัชศาสตร์นำทีมโดย ผศ.ดร.วรี  ติยะบุญชัย  ครั้งนี้คณะเภสัชศาสตร์ปรับกลยุทธ์การให้บริการแนวใหม่  โดยเน้นมาที่การให้ความรู้ด้านยาแก่ อสม. ที่สนใจและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบโต๊ะกลมอย่างเป็นกันเอง

          คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์นำทีมโดย อาจารย์แสงชัย  นทีวรนารถ ให้บริการหลากหลายด้วยกัน แต่การให้บริการหลักก็คือการช่วยตรวจวัดสายตาก่อนส่งต่อผู้ป่วยให้คณะแพทย์ตรวจรักษาต่อไป

          คณะพยาบาลศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์นำทีมโดยอาจารย์กุลระวี  วิวัฒนชีวินและอาจารย์สมเกียรติ  ศรประสิทธิ์ ได้จับมือกันร่วมค้นหาปัญหาของชุมชนโดยมีการพูดคุยโต๊ะกลมกับผู้นำชุมชน อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. รวมไปถึง อสม. และมักจะได้ประเด็นการแก้ไขปัญหากลับไปช่วยเหลือชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นๆ เสมอๆ

          คณะวิทยาศาสตร์นำทีมโดย ผศ.วิจิตร  อุดอ้าย ครั้งนี้อาจารย์วิจิตรขนอุปกรณ์สาธิตไบโอดีเซลมาครบครัน  เรียกได้ว่าผู้ที่สนใจเข้ารับฟังจะได้รับความรู้ด้านนี้ไปเต็มๆ  อีกด้านคือทีมงานสอนทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์ก็ไม่น้อยหน้า ขนอุปกรณ์มาครบชุดทุกครั้ง  เรียกได้ว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้โมบาย ยูนิต ตัวจริงเสียงจริงกันเลยทีเดียว

          คณะเกษตรศาสตร์ฯและคณะวิศวกรรมศาสตร์รวมไปถึงคลินิคเทคโนโลยี นำทีมโดยคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.พีระศักดิ์  ฉายประสาท คุณภัคพงศ์ หอมเนียม และนางสาวเอมอร สารเถื่อนแก้ว ตั้งจุดให้บริการอยู่ใกล้ๆ กัน  ถ้อยทีถ้อยอาศัยในการให้ส่งต่อผู้มารับบริการต่อกันเป็นอย่างดี  เรียกได้ว่าใครมารับบริการ ณ จุดนี้  จะได้รับความรู้ถึงสามด้านเลยทีเดียว

          คณะวิทยาการจัดการฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์นำทีมโดยอาจารย์ดางรุ่ง ฟักทอง,อาจารย์เพชรี หาลาภและอาจารย์สุรเชษฐ์  เกษมศิริ มีลูกค้า (ผู้มารับบริการส่วนใหญ่) เป็นเด็กๆ บรรยากาศสนุกสนานและเป็นกันเอง  เดินผ่านสองคณะนี้ทีไรจะได้ยินเสียงเด็กๆ หัวเราะสนุกสนานครื้นเครงอยู่เป็นนิจ 

           หน่วยกฎหมายนำทีมโดยคุณสุภาวรรณ ศรีไตรรัตน์ ออกให้คำแนะนำด้านกฎหมายต่างๆ แก่ชาวบ้าน รวมถึงแจกคู่มือการใช้กฎหมายในชีวิตประจำวันให้แก่ชาวบ้านด้วย

           และคณะสุดท้ายที่สร้างสีสันให้การออกหน่วยฯ ครั้งนี้ตลอดทั้งสองวันก็คงจะหนีไม่พ้นคณะศึกษาศาสตร์นำทีมโดยผศ.ดร.สุภาณี เส็งศรีและคุณบุญเลิศ จันทร์เพชร  การให้บริการในครั้งนี้ผศ.ดร.สุภาณี ได้จัดอบรม E book ให้แก่คณะครูอาจารย์ที่สนใจ  เพื่อนำไปประยุกต์ในสำหรับการเรียนการสอนต่อไป และได้รับความสนใจจากอาจารย์โรงเรียนบ้านน้ำเรื่องเป็นจำนวนมาก โดยจัดการสอนที่ห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน ส่วนอีกด้านพี่บุญเลิศ จันทร์เพชรได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลระหว่างแต่ละหมู่บ้านของตำบลท่าฉนวนขึ้น  โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความครึกครื้นทั้งคนแข่งและผู้เชียร์ตามขอบสนาม หมู่บ้านส่งทีมลงแข่งทั้งหมด 12 ทีม เนื่องจากมีทั้งหมด 12 หมู่บ้าน  สนุกสนานจนผู้จัดลืมทานข้าวกลางวันกันเลยทีเดียว

 

      

          แม้ท้ายที่สุดแล้วหลังการออกหน่วยฯทุกครั้ง  ผู้ออกให้บริการทุกคนจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการออกให้บริการทั้งสองวันเพียงใด  แต่สิ่งที่เราทุกคนได้กลับมาทุกครั้ง คงเป็นสิ่งที่คุ้มค่าอย่างยิ่งนั่นก็คือ "ความอิ่มใจ" ดิฉันไม่รู้เหมือนกันว่าจะอธิบายหรือแปลศัพท์คำนี้ให้เข้าใจง่ายขึ้นได้อย่างไร  เพราะความอิ่มใจนี้คงแปลเป็นภาษาพูดได้ยากเนื่องจากเป็นเรื่องของความรู้สึกล้วนๆ ดีใจค่ะที่ได้ทำงานเป็นส่วนหนึ่งของความอิ่มใจนี้ และภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยของเรายังคงความเหนียวแน่นในการออกให้บริการครบทุกคณะเช่นนี้มาเป็นเวลานานกว่า 6 ปี

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชาวโมบายความเห็น (5)

cocoa
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

การได้ไปออกหน่วยฯ ในครั้งนี้ให้ประสบการณ์อะไรกับดิฉันมากมายทีเดียวค่ะ ขอบคุณมหาวิทยาลัยที่จัดให้มีกิจกรรมดีๆ อย่างนี้นะคะ

วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.145.212
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณชาวโมบาย... อาจารย์วิภา                   
  • ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาที่ชาว มน. มีต่อสังคมส่วนรวม สาธุ สาธุ สาธุ
  • ทำอะไรดีๆ แล้วอย่าเก็บเงียบ
    นำมาเปิดโปง ตีแผ่ ปอกเปลือกออกมาให้หมด
    (เฉพาะเรื่องดีๆ)
ชาวโมบาย
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
ขอบพระคุณค่ะอาจารย์หมอวัลลภ สำหรับคำแนะนำดีๆ และการให้กำลังใจต่อทีมงาน ดิฉันเป็นผู้ประสานงานของหน่วยบริการเคลื่อนที่ฯ ค่ะ  สังกัดงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี  ทางทีมงานจะพยายามสรุปผลการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยได้ทำประโยชน์ให้กับประชาชนเช่น การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฯ นี้มาตีแผ่ให้ได้ทุกครั้ง ตามที่อาจารย์แนะนำนะคะ
วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
วิภา "ยอดเยี่ยม" ครับ "ขอบคุณมาก" ที่ช่วยกันถ่ายทอดประสบการณืดี ๆ ออกมา ลปรร. กัน จะคอยดูผลงานดี ๆ อย่างนี้ต่อไปครับ
มาลินี ธนารุณ
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

เอาภาพประทับใจ มาฝากคุณวิภาอีกค่ะ

 อยากเห็นพยาธิที่ไชก้นของผมครับ หน้าตาเป็นยังงัย

 

 เลือดยายดีครับไม่หวาน แต่อย่ากินหวานมากนะคร๊าบ

 

 ยายหนะไม่มีปัญหาอะไร แต่ตานะซี สงสัยมีปัญญา

 

 ไม่รู้ทำไมถึงได้ปวดขาจัง..หมอ

 

      หนูระบายสีไปคุยกับคุณครูไป  สนุกจังเลย