วันที่ 2 มิย 2549 ที่ห้องประชุม SME ชั้น6 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมสัมมนา รวมพลคนเขียนบล็อก ภายใต้ห้วข้อ "ยุทธสาสตร์เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมหรือองค์กรแห่งการเรียนรู้" มีบุคลากร มข.เข้าร่วมประมาณ 52 ท่าน(ช่วยบ่ายหายไปครึ่ง) มีขุนพลบล็อกด้งๆร่วมอาทิเช่น  ท่าน JJ;BeemanNUKM;  ;Panda; ชายขอบ;Dr.Ka-poon;ขจิต ฝอยทอง

และ ฯลฯ  ชาม มข.ที่มาร่วมวันนี้ได้ความรู้จากประสบการณ์ ที่ท่านขุนพล(5 ดาว) มาเล่า เช่นตอบปัญหาที่ ทำไมบล็อดตาย(บล็อกไม่เคลื่อนใหว) กลยุทธ์ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนการเขียนบล็อก จากการเริ่มต้นด้วยการไปร่วมแสดงความเห็นบล็อกต่างในGotoknow คิดว่าหล้งจากวันนี้เป็นต้นไป จำนวนบล็อก และการแลกเปลียนความรู้ของชุมชนใน มข. คงจะมีสถิติเพิ่มขึ้นจากเดิม

       ชาว มข.ต้องการให้จัดกิจกรรมอะไร เกี่ยวกับKMเพิ่มเติมแจ้งด่วนนะครับ