ข่าวดีสำหรับคนไทยทุกท่าน วันนี้ (2 มิ.ย.49) เวลา 15.30 น. ทราบข่าวทางมือถือจากสำนักข่าว The Nation  ว่า  กรมทรัพย์สินทางปัญญาญี่ปุ่นได้ถอนเรื่องการจดทะเบียนลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าฤาษีดัดตน ที่นักธุรกิจญี่ปุ่นได้จดทะเบียนไว้ออกจากทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  รับทราบข่าวแล้วรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะฤาษีดัดตนเป็นภูมิปัญญาไทยที่บรรพบุรุษของเราเสริมสร้างมานานแล้ว ชาวต่างชาติจะมาล่วงละเมิดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของเราที่มีมาแต่โบร่ำโบราณหาได้ไม่  เรื่องนี้เป็นบทเรียนของผู้มีส่วนรับผิดชอบ โดยเฉพาะวงการแพทย์แผนไทย ที่จะต้องคอยติดตามและตรวจสอบดูแลอย่าให้ใครล่วงละเมิดสิทธิของเราได้อีก