ความเห็น 37598

Mobile Unit ที่อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

ชาวโมบาย
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
ขอบพระคุณค่ะอาจารย์หมอวัลลภ สำหรับคำแนะนำดีๆ และการให้กำลังใจต่อทีมงาน ดิฉันเป็นผู้ประสานงานของหน่วยบริการเคลื่อนที่ฯ ค่ะ  สังกัดงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี  ทางทีมงานจะพยายามสรุปผลการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยได้ทำประโยชน์ให้กับประชาชนเช่น การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฯ นี้มาตีแผ่ให้ได้ทุกครั้ง ตามที่อาจารย์แนะนำนะคะ