ประเทศไทยมี 77  จังหวัด

ต้นไม้ประจำประเทศไทยคือ ต้นราชพฤกษ์ หรือ ต้นคูณ


        


  ต้นไม้ประจำแต่ละจังหวัดกำหนดให้มีต้นไม้ประจำจังหวัด เมื่อ 1 กพ. 2537


   ภาคเหนือ   

<p></p>

1. กำแพงเพชร  สีเสียดแก่น   ชื่ออื่น สีเสียดเหนือ หรือสะเจ

<p></p>

2. เชียงราย    กาสะลองคำ ชื่ออื่น ปิ่นทอง สะเภา อ้อยช้าง จางจืด สำเภาหลามต้น

<p></p>

3. เชียงใหม่ ทองกวาว  ชื่ออื่น ก๋าว กวาว จอมทอง จ้าจาน                                  

<p></p>

4. ตาก   แดง   ชื่ออื่น ปรน สะกรอม ตะกร้อม เพร่ จาลาน คว้าย ไคว หรือกร้อม

<p></p>

5. นครสวรรค์  เสลา      ชื่ออื่น  เกรียบ ตะเกรียบ ตะแบกขน เสลาใบใหญ่

<p></p>

6. น่าน   กำลังเสือโคร่ง  ชื่ออื่น กำลังพญาเสือโคร่ง 

<p></p>

7.  พะเยา  สารภี          ชื่ออื่น สารภีแนน  สร้อยพี

<p></p>

8. พิจิตร   บุนนาค        ชื่ออื่น  ปะนาคอ นาคบุตร สารภีดอย ค้ำก่อ ก๊า ก่อ

<p></p>

9.  พิษณุโลก   ปีบ       ชื่ออื่น  กาซะลอง

<p></p>

10. เพชรบูรณ์  มะขาม  ชื่ออื่น หมากแกง ตะลูบ ขาม

<p></p>

11.  แพร่  ยมหิน         ชื่ออื่น ยมขาว สะเดาช้าง มะเฟืองช้าง โด้โย่ง เสียดค่าย

<p></p>

12. แม่ฮ่องสอน   กระพี้จั่น

<p></p>

13. ลำปาง ขะจาว ชื่ออื่น กาซาว กระเจา กัเขา กะเซาะ กระเช้า กาจอ มหาเหนียว

<p></p>

14. ลำพูน  จามจุรี  ชื่ออื่น ก้าวปู ก้ามกุ้ง ก้ามกราม ฉำฉา สารสา  ลัง

<p></p>

15. สุโขทัย  มะค่าโมง  ชื่ออื่น มะค่าหลวง มะค่าใหญ่ 

<p></p>

 

<p></p>

      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

<p></p>

<p></p>

16. กาฬสินธุ์  มะหาด          ชื่ออื่น  หาดหนุน หาด ปาแต

<p></p>

17. ขอนแก่น กัลปพฤกษ์      ชื่ออื่น กานส์

<p></p>

18. ชัยภูมิ  ขื้เหล็กบ้าน       ชื่ออื่น ขี้เหล็กใหญ่ ขี้เหล็กหลวง ขี้เหล็กแก่น ยะทา

<p></p>

19. นครพนม    กันเกรา       ชื่ออื่น ตำเสา ทำเสา มันปลา  

<p></p>

20. นครราชสีมา  สาธร ชื่ออื่น  กระเจ๊า ขะเจ๊าะ

<p></p>

21. บุรีรัมย์  กาฬพฤกษ์

<p></p>

22. มหาสารคาม พฤกษ์  ชื่ออื่น มะรุมป่า มะขามโคกซีก

<p></p>

23.มุกดาหาร ช้างน้าว ชื่ออื่นช้างโหม ช้างโน้ม กำลังช้างสาร ขมิ้นพระต้น ตาลเหลือง

<p></p>

24. ยโสธร  กระบาก       ชื่ออื่น กระบากขาว กระบากดำกระบากโคก กระบากช่อ

<p></p>

25. ร้อยเอ็ด  กระบก       ชื่ออื่น  ตระบก จะบก หมากบก มื่น มะลื่น หมักลื่น

<p></p>

26. เลย  สนสามใบ        ชื่ออื่น สนเขา จ๋วง เกี๊ยะเปลือกบาง เกี๊ยะเปลือกแดง

<p></p>

27. ศรีสะเกษ ลำดวน       ชื่ออื่น หอมนวล

<p></p>

28. สกลนคร   อินทนิลน้ำ ชื่ออื่น อินทนิล ตะแบกดำ

<p></p>

29. สุรินทร์  มะค่าแต้       ชื่ออื่น มะค่าหยุ่ม มะค่าหนาม แต้

<p></p>

30. หนองคาย ชิงชัน       ชื่ออิ่น ประดู่ชิงชัน ดู่สะแตน

<p></p>

31. หนองบัวลำภู  พะยูง    ชื่ออื่น แดงจีน ประดู่เสน ขะยูง

<p></p>

32. อำนาจเจริญ  ตะเคียนหิน ชื่ออื่น ตะเคียนทราย เหลาเดา

<p></p>

33. อุดรธานี  รัง     ชื่ออื่น เปา เปาดอกแดง ฮัง เรียงพนม

<p></p>

34. อุบลราชธานี  ยางนา ชื่ออื่น ยางตัง ยางแม่น้ำ ยางซษว ยางควาย ชันนา ทองหลัก

<p></p>


<p></p>

            ภาคตะวันตก

<p></p>

<p></p>

35.  เพชรบุรี    หว้า  ชื่ออื่น หัวขี้แพะ

<p></p>

36. ราชบุรี โมกมัน ชื่ออื่น มูกมัน มักมัน มูกน้อย

<p></p>

37. ลพบุรี   พิกุล  ชื่ออื่น  ซางดง  กุน  แก้ว

<p></p>

38. สมุทรปราการ  โพทะเล  ชื่ออื่น ปอมัดไซปอกะหมัด ไพร บากุ

<p></p>

39. สมุทรสงคราม จิกทะเล  ชื่ออื่น โคนเล

<p></p>

40. สมุทรสาคร สัตบรรณ  ชื่ออื่น พญาสัตบรรณ  ตีนเป็ด หัสบรรณ   

<p></p>

41. สระบุรี ตะแบก ชื่ออื่น  ตะแบกไข่ ตะแบกนา เปื่อยหางด่าง เปื่อยนา

<p></p>

42. สิงห์บุรี  มะกล่ำต้น  ชื่ออื่น  มะกล่ำตาช้าง มะโหดแดง มะหัวแดง

<p></p>

43. สุพรรณบุรี  มะเกลือ  ชื่ออื่น มะเกลื้อ ผีเผา

<p></p>

44. อ่างทอง  มะพลับ  ชื่ออื่น พลับ มะพลับใหญ่ ตะโกสวน

<p></p>


<p></p>

           ภาคกลาง

<p></p>

<p></p>

45. กรุงเทพมหานคร  ไทรย้อยใบแหลม ชื่นอื่น ไทรย้อย ไทรกระเบื้อง

<p></p>

46. กาญจนบุรี  ขานาง  ชื่ออื่น ค่านาง ช้างเผือกหลวง ลิงง้อ เปลือย

<p></p>

47. ฉะเชิงเทรา  นนทรี ชื่ออื่น ร้าง คางรุ้ง ช้าชม อะราง ละล้าง

<p></p>

48. ชัยนาท มะตูม ชื่ออื่น ตูม มะปี่ส่า ตุ่มดัง กะทันตาเถร

<p></p>

49. นครนายก  สุพรรณิการ์ ชื่ออื่น ฝ้ายคำ

<p></p>

50. นครปฐม  จันทร์หอม ชื่ออื่น จันทร์ขาว จันทร์พม่า จันทร์ชะมด  จันทร์

<p></p>

51. นนทบุรี   นนทรี  ชื่ออื่น  กระถินแดง กระถินป่า สารเงิน

<p></p>

52. ปทุมธานี  ทองหลางลาย ชื่ออื่น ปาริฉัตร ปาริชาติ ทองบ้าน ทองหลางลาย

<p></p>

53. ประจวบคีรีขันธ์  เกด ชื่ออื่น ครินี โรนี

<p></p>

54. ปราจีนบุรี  โพศรีมหาโพธิ์  ชื่ออื่น สลี ย่อง ปู โพ

<p></p>

55. พระนครศรีอยุธยา  หมัน

<p></p>


<p></p>

            ภาคตะวันออก

<p></p>

<p></p>

56. จันทบุรี  จัน ชื่ออื่น จันขาว จันลูกหอม จันอิน

<p></p>

57.  ชลบุรี  ประดู่ป่า  ชื่ออื่น  ประดู่เสน ดู่

<p></p>

58. ตราด  หูกวาง  ชื่ออื่น หลุมปัง ดัดมือ

<p></p>

59. ระยอง สารภีทะเล  ชื่ออื่น ทิง กระทิง เนาวกาน

<p></p>


<p></p>

             ภาคใต้

<p></p>

<p></p>

60. กระบี่   ทุ้งฟ้า            ชื่ออื่น ทุ่งฟ้าไก่ พวงพร้าว

<p></p>

61. ชุมพร   มะเดื่อชุมพร     ชื่ออื่น มะเดื่อ

<p></p>

62. ตรัง   ศรีตรัง               ชื่ออื่น  แคฝอย

<p></p>

63. นราธิวาส ตะเคียนชันตาแมว   ชื่ออื่น ตะเคียนชัน

<p></p>

64 นครศรีธรรมราช  แซะ         ชื่ออื่น กะแซะ

<p></p>

65. ปัตตานี  ตะเคียนทอง      ชื่ออื่น ตะเคียนใหญ่ จะเคียน แคน โกกี้

<p></p>

66. พังงา  เทพทาโร      ชื่ออื่น พลุต้นขาว จางหอม จะโคหอม จะโคต้น

<p></p>

67. พัทลุง  พะยอม        ชื่ออื่น  พะยอมแดง พะยอมทอง ขะยอม แคน

<p></p>

68. ภูเก็ต  ประดู่บ้าน      ชื่ออื่น   ประดู่กิ่งอ่อน อังสะนา

<p></p>

69. ยะลา  โศกเหลือง     ชื่ออื่น  โสกน้ำ ศรียะลา โสกใหญ่  โสกป่า

<p></p>

70. ระนอง อบเชย          ชื่ออื่น สมุลแว้ง มหาปรามฝนแสนห่า เชียกใหญ่

<p></p>

71. สงขลา สะเดาเทียม    ชื่ออื่น  สะเดาช้าง  สะเดาเทียม

<p></p>

72. สตูล  กระซิก            ชื่ออื่น  ซิก ครี้ สรี้

<p></p>

73. สุราษฏร์ธานี เคี่ยม      ชื่ออื่น เคี่ยมดำ เคี่ยมแดง   เคี่ยมขาว

<p></p>

<p></p>

74.  อุตรดิดถ์                  ต้น สัก           

<p></p>

75.  อุทัยธานี                  ต้น สะเดา        

<p></p>

76.   สระแก้ว                  ต้น มะขามป้อม  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

77. บึงกาฬ                ต้นสิรินธรวัลลี


<p></p>

 ขอบคุณ ข้อมูลจากหนังสือวิชาการงานพืชสวนโลก 2549

 ด้วยความปรารถนาดี   กานดา แสนมณี


</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>