ม.รัฐติงคะแนนความดีวัดเด็กเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้


สาเหตุที่ไม่นำคะแนนความดีมาใช้ เพราะความดี เป็นเรื่องนามธรรม ไม่สามารถวัดได้ว่าเด็กคนไหนดี หรือไม่ดี อีกทั้งร.ร.ไม่มีเกณฑ์ที่ประเมินได้ว่าเด็กดีหรือไม่ และเมื่อดูคะแนนความดีที่ร.ร.ออกให้เด็กส่วนใหญ่มักเขียนมาว่าเด็กดี แต่เมื่อเด็กมาเรียนมหาวิทยาลัยกลับเรียนไม่ได้ เนื่องจากมีความรู้ทางวิชาพื้นฐานไม่แน่น ทำให้เด็กไม่สามารถเรียนได้กลายเป็นปัญหา

ม.รัฐติงคะแนนความดีวัดเด็กเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้

          สจล.ติงนำคะแนนความดีใช้วัดเด็กเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ ลาดกระบังฯ ชี้ไม่มีเกณฑ์ประเมินว่าความดีเป็นเช่นไร แจงบัณฑิตจบออกไปต้องเก่ง ดี ทำงานเป็น ไม่ใช่ดีอย่างเดียว ด้านมทร.อีสาน เผยม.ต่างจังหวัด ใช้ทรานสคริปส์กิจกรรมคัดเลือกเด็ก หวังนำมาเป็นแกนนำในการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะ ขณะที่ ผอ.ศูนย์คุณธรรม ยินดีเป็นที่ปรึกษาสนับสนุนการทำความดี
          เมื่อวันที่ 14 ม.ค.2553 รศ.ดร.กอบชัย เดชหาญ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) กล่าวถึงกรณีที่นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รมช.ศึกษาธิการ ต้องการให้มหาวิทยาลัยนำคะแนนความดีมาใช้ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาว่า คณะวิศวะ สจล.ไม่เคยมีการคัดเลือกเด็กโดยนำคะแนนความดีมาใช้ มีเพียงคัดเลือกเด็กที่มีกิจกรรมเด่น มีความสามารถด้านกีฬา แต่ทั้งนี้ต้องมีเกรดเฉลี่ยตรงตามที่คณะกำหนดด้วย
          ส่วนสาเหตุที่ไม่นำคะแนนความดีมาใช้ เพราะความดี เป็นเรื่องนามธรรม ไม่สามารถวัดได้ว่าเด็กคนไหนดี หรือไม่ดี อีกทั้งร.ร.ไม่มีเกณฑ์ที่ประเมินได้ว่าเด็กดีหรือไม่ และเมื่อดูคะแนนความดีที่ร.ร.ออกให้เด็กส่วนใหญ่มักเขียนมาว่าเด็กดี แต่เมื่อเด็กมาเรียนมหาวิทยาลัยกลับเรียนไม่ได้ เนื่องจากมีความรู้ทางวิชาพื้นฐานไม่แน่น ทำให้เด็กไม่สามารถเรียนได้กลายเป็นปัญหา เพราะเด็กต้องเสียเวลาเรียน เสียค่าใช้จ่าย ดังนั้น การนำคะแนนความดีมาใช้ในการคัดเลือกเด็กเข้ามหาวิทยาลัยทำได้ยาก เพราะเมื่อเข้ามหาวิทยาลัยแล้วต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน ต้องเป็นทั้งคนเก่ง ดี มีความรับผิดชอบ และมีความพร้อมในการทำงาน ไม่ใช่ดีอย่างเดียวแต่ทำงานไม่เป็น
          ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ กล่าวว่ามหาวิทยาลัยมีการคัดเลือกนักเรียนที่เรียนไม่เก่งแต่มีทรานสคริปกิจกรรมเข้าเรียน เนื่องจากคัดเลือกนักเรียนที่เรียนเก่งอย่างเดียวต้องยอมรับว่ามหาวิทยาลัยต่างจังหวัดสู้มหาวิทยาลัยในเมืองไม่ได้ อีกทั้งเมื่อได้นักเรียนที่รักในการทำกิจกรรมมาเรียนในคณะต่างๆ พวกเขาจะกลายเป็นแกนนำในการทำกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะเด็กในขณะนี้ส่วนใหญ่จะขาดความรับผิดชอบ และนึกถึงตัวเอง แต่การทำกิจกรรมทำให้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น ส่วนการนำคะแนนความดีอย่างเดียวมาใช้นั้น ร.ร.ยังไม่เกณฑ์ประเมินว่าเด็กดีเป็นอย่างไร ทำให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถประเมินและคัดเด็กจากคะแนนความดีได้ อย่างไรก็ตาม การนำคะแนนความดีมาใช้ในการคัดเลือกนักศึกษาถือเป็นสิ่งที่ดี เพราะเป็นการเปิดโอกาสแก่เด็กที่ทำกิจกรรมจนทำให้คะแนนการเรียนแย่ลงได้เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย
          ด้านน.ส.นราทิพย์ พุ่มทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ดีที่กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยนำคะแนนความดีไปใช้ในการคัดเลือกเด็ก เพราะขณะนี้ปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนค่อนข้างรุนแรง ดังนั้น การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อปลูกฝังความเป็นคนดีเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น แต่การวัดคะแนนความดีนั้น เป็นเรื่องยาก เนื่องจากไม่มีเกณฑ์ประเมิน หรือรู้ได้ว่าทำสิ่งไหนดี


          อีกทั้งมีเพียงการพูดกันเท่านั้น ไม่มีการลงมือปฎิบัติ อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ทางศูนย์คุณธรรม ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหลายๆ แห่งในการจัดกิจกรรมมุมคุณธรรม และการส่งเสริมคุณธรรมแก่นักศึกษา ซึ่งหากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานไหนสนใจเกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรม การส่งเสริมความดี สามารถติดต่อเข้ามาได้ ศูนย์คุณธรรมยินดีเป็นที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงในการสนับสนุนการทำความดี

อ้างอิงจาก http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=15268&Key=hotnews

วัดไม่ได้...แต่สังคมดี...ตามหลักธรรม...นามธรรม....สัจธรรม...สาธุ

หมายเลขบันทึก: 329042เขียนเมื่อ 18 มกราคม 2010 22:17 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 มีนาคม 2012 23:49 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (3)

เราคิดสร้างแต่คนเก่งครับ...แต่ลืมคิดสร้างคนดีครับ

ถูกต้องที่ว่าความดีเป็นนามธรรม แต่เราก็สามารถวัดได้จากการสังเกตพฤติกรรม โดยมีเกณฑ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นเครื่องวัดก็ได้มิใช่หรือ แต่เป็นเพราะเราคิดแต่ที่จะสร้างเด็กเก่ง โดยลืมคิดที่จะสร้างคนดี ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่คนทั้งนั้นแหละ ไม่มีอะไรเกินความสามารถหรอกหากคิดที่จะทำ

กราบนมัสการ

P
และสวัสดี
P
ขอบคุณครับที่มาร่วมเสนอความรู้สึก...ความคิดครับ
ผมมองว่าเป้าหมายของสังคมคือต้องการให้มีคนดี
แต่จาก....ที่กล่าวว่าไม่มีอะไรวัดได้...นักวิจัยที่วิจัย
การทำความดีมีมาก...ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี...และที่ชัดเจนเลย
...ก็คือ ความรู้คู่คุณธรรม...จาก เก่ง...ดี...มีสุข
กลายเป็น ดี...เก่ง...มีสุข...ผมว่าคนความดีของคนเรา
วัดจากการกระทำส่วนหนึ่ง...ความรู้ส่วนหนึ่ง...และคิดว่า
หากไม่มีความรู้...คงคิดวิเคราะห์...มีเหตุผลแยกแยะไม่ออก
ว่าสิ่งใดคือดี...ไม่ดี

สรุปแล้ว...มุมมองของใคร...ก็มองกัน...แต่อยากให้มองร่วมกันว่า
จะทำอย่างไร...และจะวัดอะไรกัน...จึงจะสามารถชี้วัดได้...
หรือรอให้จากไป...จึงวัดกันว่านี้ละคนดี...หรือครับ
ด้วยความเคารพทุกความคิดครับ
ขอเป็นกำลังใจกับนักเรียนทุกคนที่ทำความดี...มีจิตสาธารณะ
ทุกคนครับ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี