ไม้ไผ่และผลิตผลของไม้ไผ่

       เครื่องจักสาน ไม้ไผ่ ในอีสาน                    ที่มี การประดิษฐ์ ผลิตผล
มีมากมาย หลายชนิด ความคิดคน                     แต่ก่อนจน ปัจจุบัน หลายขั้นตอน

        ที่ขึ้นชื่อ  ลือชา ของชาวบ้าน                   คือการสาน ติบ, มวยด้วยตอกสอน
ผู้เฒ่าต่าง สอนเด็กเล็ก ไหว้วอน
                       ราคาออน ไม่คิด ประดิษฐ์ฟรี

        คำว่ามวยหมายถึง ที่นึ่งข้าว                  รูปทรงยาว เป็นกระบอก ใช้ตอกสี
ไม้ขัดสาน ด้วยชำนาญ การทำดี
                       พอได้ที่ ใช้แตะวาง ตรงกลางกลวง

       ใส่ข้าวแช่ ลงในมวย นำมานึ่ง                   ปล่อยให้ถึง เวลา อย่าขัดขวาง
พอข้าวสุก ร้อนดี กลับที่ทาง
                            นำมาวาง เพื่อทาน  อาหารกัน

       หวด รูปกรวย ไม้ไผ่สาน ช่างบานสวย          ใช้เหมือนมวย นึ่งข้าว ซาวกลับหัน
เวลานึ่ง ให้ระอุ ดูทั่วกัน
                                   เสร็จแล้วพลัน นำมาส่าย ได้ข้าวงาม

       กระติบ คือที่ใส่ข้าว เมื่อสุกแล้ว                 ลวดลายแพร้ว สามชนิด คิดอยากถาม
กระติบไม้ กระติบตาล สานสวยงาม
                   ลวดลายตาม สอดสลับ รับกันดี

       ก่องข้าวไม้ หรือก่องตีน นั้นมีสาย               ใช้สะพาย ไปไหน ได้ทุกที่
ก่องข้าวน้อย มีประวัติ มานานปี
                         ก่องข้าวนี้ ฆ่าแม่ แน่จริงจริง

       ปัจจุบัน ได้เปลี่ยนแปลง แหล่งอีสาน            พัฒนาการ ทั่วไป ในทุกสิ่ง
สัญลักษณ์ กระติบข้าว เราไม่ทิ้ง
                        ชายและหญิง ใช้รำเซิง เถิดเทิงกลอง

     ไม้ไผ่สาน อุปกรณ์ กระเป๋าถือ                       ล้วนมีชื่อ ทั้งหมวก พัด จัดสนอง
ช่วยส่งเสริม เป็นอาชีพ ตามครรลอง
                  เพื่อสนอง ราชูปถัมภ์ ที่ค้ำจุน

      เครื่องจักสาน ไม้ไผ่ มีได้มาก                      เป็นของฝาก จากอีสาน ท่านช่วยหนุน
บารมี พระปกเกล้า เราเทิดทูล
                           ซึ้งพระคุณ ร่มเกล้า ของชาวไทย

 

จากกวีอีสาน (นิรนาม)

 บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bonความเห็น (0)