การจัดการความรู้ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทีมงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ชุมชน KFC(oP)ทัมงานบ้านผู้หว่าน ๒ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ เพื่อสร้างสังคมยุคใหม่

KM and LO in KKU

 เริ่มแล้วครับวันนี้ "รวมพลชนิด Two in One"

 ทีมงาน "บ้านผู้หว่าน ๒" มารายงานตัวอีกท่าน คือ ท่าน BeeMan หรือ ท่านอาจารย์สมลักษณ์ ท่านมาโดยสมบัติทัวร์ ออกจากพิษณุโลก โดยนำรถไปจอดที่ ม.ใน แล้วเดินท่ามกลางสายฝนพรำๆระยะทาง ๒ กิโลเมตร เพื่อไปขึ้นรถ ป.๒ ครั้งแรกท่านแจ้งว่าจะออกมาเวลา ๒๒.๓๐ น. แต่กว่าจะหารถได้จริง ตี ๒ ครับ มาถึงขอนแก่น ๗.๑๕ น.

 วันนี้คงจะเป็นการรวมพล แบบ "บูรณาการ เริ่มจาก ตัวตน ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรียนรู้จากทีมงานบ้านผู้หว่าน ๒ ซึ่งมี ท่านอาจารย์ BeeMan อาจารย์ชายขอบ และ ทีมงานที่มาเสริม เช่น ท่านขจิต ท่าน Dr-Kapoom ท่าน Panda"

 บ่ายเป็นช่วงสำคัญครับ เป็นการช่วยกัน "ระดมความคิด วางยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทย โดยการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้"

 เรียนเชิญ "เสนอความคิดเห็น แนวทาง ร่วมกันสร้างเครือข่าย เพื่อการพัฒนา ตน คน งาน องค์กร สังคมไทย ส่งมาทาง B2B ด่วนครับ" 

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (5)

สิงห์ป่าสัก
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

    ขอร่วมเสนอแนวคิดในส่วนของยุทธศาสตร์ (เครือข่าย)

 • อาจกำหนดโดยใช้ขอบเขตของพื้นที่ หรือสาขาวิชา ฯลฯ
 • หรือใช้ขอบเขตหรือเขตบริการของมหาวิทยาลัย เป็นจุดศูนย์กลาง
 • หา/สร้าง/เสริมแกนนำ (คุณอำนวย)  ตามขอบเขตดังกล่าว
 • คุณอำนวยแต่ละท่านก็ไปสร้างเครือข่ายของตนเอง
 • หาโอกาสให้ได้มาเจอกันภายในเครือข่ายที่เล็กที่สุดก่อน แล้วขยายหรือเชื่อมโยงสู่เครือข่ายใหญ่
 • ควรมีแผนลงบล็อกเป็นประจำ อาจ รายเดือน/ครึ่งปี เพื่อการสนับสนุนหรือการให้กำลังใจซึ่งกันแกน
 • ใช้ B2B ควบคู่กันไป
 • หาเวทีให้ได้มาพบกันเป็นระยะๆ เช่น งานมหกรรมKMแห่งชาติ /KM สัญจร ฯลฯ

 

thawat
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 2-3 มิถุนายน 2549

http://home.kku.ac.th/km/KM_KKU02062549.htm

JJ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านสิงห์ป่าสัก ขอบพระคุณครับ สำหรับข้อเสนอแนะ จะเรียนให้ทีมงานทราบต่อไปครับ

เรียนท่านธวัช ขอบพระคุณที่นำรายชื่อผู้เข้าร่วม "ลปรร"ขึ้น Blog ให้ครับ

สิงห์ป่าสัก
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

      ผมมีหลักคิดที่ขอ ลปรร. ด้วยคนดังนี้ครับ (สำหรับตัวผมในการทำ KM ในองค์กรฯ)

 • เปิดใจ ต้องมีความคิดเห็นที่ถูกต้อง
 • เปิดหู-เปิดตา  เรียนรู้พัฒนาตนเอง
 • คิด - ทำ - เทียบ ตลอดเวลา (ปฏิบัติ)
 • วางกุศโลบายตามสถานการณ์
 • ฟังเป็น.. แล้วจะเกิดการเรียนรู้
 • ต้องเรียนศาสตร์ และมีศิลป์ (ลงมือปฏิบัติ)  ควบคู่กันจึงจะเกิดความรู้จริง
 • คิดเชิงบวก มองปัญหาเป็นเรื่องท้าทาย
 • กำลังใจ ทั้งให้และสร้าง
 • ฯลฯ

     ขออภัยต้องลงพื้นที่แล้วครับ ขอแลกเปลี่ยนแค่นี้ก่อน

JJ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านสิงห์ป่าสัก ขอบพระคุณครับ สำหรับข้อเสนอแนะ จะเรียนให้ทีมงานทราบต่อไปครับ

เรียนท่านธวัช ขอบพระคุณที่นำรายชื่อผู้เข้าร่วม "ลปรร"ขึ้น Blog ให้ครับ