ความเห็น 37387

การจัดการความรู้ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

thawat
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 2-3 มิถุนายน 2549

http://home.kku.ac.th/km/KM_KKU02062549.htm